Investeringsforening

En investeringsforening er en forening av investorer. Som medlem deler du utgifter og avkastning med de øvrige medlemmene, basert på dit investerte beløp. Investeringsforeninger finnes i flere varianter, med porteføljer i aksjer, obligasjoner osv.

En investeringsforening er en forening av investorer. Som medlem deler du utgifter og avkastning med de øvrige medlemmene, basert på dit investerte beløp. Investeringsforeninger finnes i flere varianter, med porteføljer i aksjer, obligasjoner osv.