Investeringskreditt

Hvis en kunde har tatt opp et lån for å kjøpe verdipapirer, trekkes beløpet over en investeringskreditt med en flytende rente.