Kapitalfond

Kapitalfond består ofte av institusjonelle (store) investorer og investorer i form av velstående enkeltpersoner. Kapitalfond leter typisk etter etablerte bedrifter med en ikke-utnyttet potensiale. Dette, med utsikt i å kjøpe, effektivisere og til sist selge den med fortjeneste.

Kapitalfond består ofte av institusjonelle (store) investorer og investorer i form av velstående enkeltpersoner. Kapitalfond leter typisk etter etablerte bedrifter med en ikke-utnyttet potensiale. Dette, med utsikt i å kjøpe, effektivisere og til sist selge den med fortjeneste.