Konto

En konto er ordningen for at man skal kunne sette inn og ha penger i en finansvirksomhet.

En konto er ordningen for at man skal kunne sette inn og ha penger i en finansvirksomhet.