Konvertibel obligasjon

Hvis en obligasjon er konvertibel, betyr det at låntaker kan innløse før forfall til kurs 100.