Konvertibel obligasjon

Hvis en obligasjon er konvertibel, betyr det at låntaker kan innløse før forfall til kurs 100.

Hvis en obligasjon er konvertibel, betyr det at låntaker kan innløse før forfall til kurs 100.