Marginkonto

Hvis det handles med børsnoterte derivater, opprettes det typisk en marginkonto. Her flyttes et sikkerhetsbeløp mellom kundens løpende konto og marginkonto. Beløpet disponeres av pengevirksomheten ovenfor børsen hvor papiret handler, som en sikkerhet for at den inngåtte kontrakten oppfylles.

Hvis det handles med børsnoterte derivater, opprettes det typisk en marginkonto. Her flyttes et sikkerhetsbeløp mellom kundens løpende konto og marginkonto. Beløpet disponeres av pengevirksomheten ovenfor børsen hvor papiret handler, som en sikkerhet for at den inngåtte kontrakten oppfylles.