Markedsverdi

Når verdien av en posisjon beregnes etter dato, beregnes den til merke/markedsverdi. Her brukes valutakursen for den aktuelle datoen. Dersom det er snakk om en obligasjon, blir også avventede renter på obligasjonen inkludert.

Når verdien av en posisjon beregnes etter dato, beregnes den til merke/markedsverdi. Her brukes valutakursen for den aktuelle datoen. Dersom det er snakk om en obligasjon, blir også avventede renter på obligasjonen inkludert.