Max Draw-Down

Max Draw-Down er indikator på porteføljens risiko. Avkastning basert på maksimal Draw-Down er en nyansert måte å vurdere risikoen på. Maksimal Draw-Down måler fallet mellom høyeste topp og laveste bunn i en gitt periode som andel av verdien ved den høyeste toppen.

Max Draw-Down er indikator på porteføljens risiko. Avkastning basert på maksimal Draw-Down er en nyansert måte å vurdere risikoen på. Maksimal Draw-Down måler fallet mellom høyeste topp og laveste bunn i en gitt periode som andel av verdien ved den høyeste toppen.