Meglerprovisjon

Meglerprovisjon er et gebyr som investeringsforeningene betaler til banker. Det kan sees på som betaling for at bankrådgiverne anbefaler investeringsforeningens produkter til kundene.

Meglerprovisjon er et gebyr som investeringsforeningene betaler til banker. Det kan sees på som betaling for at bankrådgiverne anbefaler investeringsforeningens produkter til kundene.