Motpartsrisiko

 

Risikoen for et finansielt tap som følge av at motparten under en handel misligholder sine betalingsforpliktelser.

Risikoen for et finansielt tap som følge av at motparten under en handel misligholder sine betalingsforpliktelser.