Pengevektet avkastning (MWR)

Den pengevektede avkastningen viser avkastningen på den gjennomsnittlige investerte kapitalen (markedsverdien) og resultatet er samtidig det samme som den interne renten (IRR). Den store forskjellen i forhold til den tidsvektede avkastningen er at pengevektet avkastning sammenslås over en gitt periode og deretter holdes den opp mot den gjennomsnittlige markedsverdien i perioden.

Den pengevektede avkastningen viser avkastningen på den gjennomsnittlige investerte kapitalen (markedsverdien) og resultatet er samtidig det samme som den interne renten (IRR). Den store forskjellen i forhold til den tidsvektede avkastningen er at pengevektet avkastning sammenslås over en gitt periode og deretter holdes den opp mot den gjennomsnittlige markedsverdien i perioden.