Obligasjon

En obligasjon er et gjeldsbevis, hvor låntaker forplikter seg til å betale renter og avdrag til långiver av obligasjonen. Hvis du velger å kjøpe obligasjoner, låner du dermed ut penger som du har valgt å investere. Det kan enten være til et selskap, et realkredittinstitutt eller en stat, avhengig av om det er snakk om bedriftsobligasjoner, realkredittobligasjoner eller statsobligasjoner.

En obligasjon er et gjeldsbevis, hvor låntaker forplikter seg til å betale renter og avdrag til långiver av obligasjonen. Hvis du velger å kjøpe obligasjoner, låner du dermed ut penger som du har valgt å investere. Det kan enten være til et selskap, et realkredittinstitutt eller en stat, avhengig av om det er snakk om bedriftsobligasjoner, realkredittobligasjoner eller statsobligasjoner.