Opsjon

En finansiell kontrakt som kan kjøpes for finansielle instrumenter. Det finnes to typer av opsjoner:

Call-opsjoner – gir en rett, men ikke plikt til å kjøpe et verdipapir på en avtalt tidspunkt til en fastsatt pris.

Put-opsjoner – gir en rett, men ikke plikt til å selge et verdipapir på en avtalt tidspunkt til en fastsatt pris.

For å ha denne retten betales det en opsjonspremie til den forpliktende parten.

En finansiell kontrakt som kan kjøpes for finansielle instrumenter. Det finnes to typer av opsjoner:

Call-opsjoner – gir en rett, men ikke plikt til å kjøpe et verdipapir på en avtalt tidspunkt til en fastsatt pris.

Put-opsjoner – gir en rett, men ikke plikt til å selge et verdipapir på en avtalt tidspunkt til en fastsatt pris.

For å ha denne retten betales det en opsjonspremie til den forpliktende parten.