Påløpt rente

Den påløpte renten er renter som er «opptjent» på obligasjonen siden siste termindato. Ved en obligasjonshandel betaler kjøper den påløpte renta til selger, hvor kjøper til gjengjeld mottar rente for hele terminperioden ved neste rentebetaling.

Den påløpte renten er renter som er «opptjent» på obligasjonen siden siste termindato. Ved en obligasjonshandel betaler kjøper den påløpte renta til selger, hvor kjøper til gjengjeld mottar rente for hele terminperioden ved neste rentebetaling.