Passiv forvaltning

Passiv forvaltning betyr at man forsøker å få en avkastning som tilsvarer markedsavkastningen, minus kostnader. Se også aktiv forvaltning.

Passiv forvaltning betyr at man forsøker å få en avkastning som tilsvarer markedsavkastningen, minus kostnader. Se også aktiv forvaltning.