Performance fee

Performance fee er en betaling til en investeringsforvalter som har generert en positiv avkastning og dermed ekstra belønning til forvalteren. Det beregnes ofte som en prosentandel av investeringsresultatet.