Sharpe Ratio

Sharpe Ratio er et mål for den gjennomsnittlige risikojusterte meravkastningen. Målet benytter for å gi investorer en forståelse for investeringens avkastning, sammenlignet med dens risiko. Sharpe Ratio tar eiendelens gjennomsnittlige avkastning og trekker ifra en risikofri rente, som deretter divideres med standardavviket på eiendelens avkastning. Standardavviket er altså et begrep for eiendelens totale risiko og angir hvor store svingninger det er i avkastningen. Jo større verdi for Sharpe Ration, jo mer attraktiv er den risikojusterte meravkastningen.

Sharpe Ratio er et mål for den gjennomsnittlige risikojusterte meravkastningen. Målet benytter for å gi investorer en forståelse for investeringens avkastning, sammenlignet med dens risiko. Sharpe Ratio tar eiendelens gjennomsnittlige avkastning og trekker ifra en risikofri rente, som deretter divideres med standardavviket på eiendelens avkastning. Standardavviket er altså et begrep for eiendelens totale risiko og angir hvor store svingninger det er i avkastningen. Jo større verdi for Sharpe Ration, jo mer attraktiv er den risikojusterte meravkastningen.