Skyggebank

Finansielle virksomheter som etablerer banklignende forretninger, uten formelt å være banker. De er underlagt en mindre grad av reguleringer, sammenlignet med tradisjonelle banker. For eksempel hedgefonds, pengemarkedsfond og uavhengige aksjemeglere.

Finansielle virksomheter som etablerer banklignende forretninger, uten formelt å være banker. De er underlagt en mindre grad av reguleringer, sammenlignet med tradisjonelle banker. For eksempel hedgefonds, pengemarkedsfond og uavhengige aksjemeglere.