Small Cap-aksje

Small Cap betyr aksjer i mindre bedrifter. En bedrift er i Small Cap-segmentet dersom den har en markedsverdi under 150 mill. euro. Du bør dog være oppmerksom på at grensene mellom segmentene kan variere fra land til land.

Small Cap betyr aksjer i mindre bedrifter. En bedrift er i Small Cap-segmentet dersom den har en markedsverdi under 150 mill. euro. Du bør dog være oppmerksom på at grensene mellom segmentene kan variere fra land til land.