Socially Responsible Investment (SRI)

Socially Responsible Investment (SRI) en investeringspolitikk som tar hensyn til sosialt og etisk ansvar. Det betyr typisk at man investerer i såkalte ansvarlige bedrifter – for eksempel bedrifter som fokuserer på sosial rettferdighet, fornybar energi eller bæredyktighet. Samtidig unngås investeringer i bedrifter som produserer eller selger produkter som alkohol, gambling og tobakk.

Socially Responsible Investment (SRI) en investeringspolitikk som tar hensyn til sosialt og etisk ansvar. Det betyr typisk at man investerer i såkalte ansvarlige bedrifter – for eksempel bedrifter som fokuserer på sosial rettferdighet, fornybar energi eller bæredyktighet. Samtidig unngås investeringer i bedrifter som produserer eller selger produkter som alkohol, gambling og tobakk.