Sortino Ratio

Sortino Ratio er et mål for den risikojusterte meravkastningen og et alternativ til Sharpe Ratio. Sortino Ratio tar eiendelens avkastning og trekker ifra en risikofri rente. Deretter divideres dette med eiendelens standardavvik på den negative avkastningen (også kalt Downside Devitation). Målet forsøker å løse problemet med å bruke den totale risikoen (standardavvik) ved beregning av Sharpe Ratio når positive svingninger er fordelaktig for investoren og derfor ikke bør straffes.

Sortino Ratio er et mål for den risikojusterte meravkastningen og et alternativ til Sharpe Ratio. Sortino Ratio tar eiendelens avkastning og trekker ifra en risikofri rente. Deretter divideres dette med eiendelens standardavvik på den negative avkastningen (også kalt Downside Devitation). Målet forsøker å løse problemet med å bruke den totale risikoen (standardavvik) ved beregning av Sharpe Ratio når positive svingninger er fordelaktig for investoren og derfor ikke bør straffes.