Spread

Spread er forskjellen mellom prisen som en kjøper tilbyr og prisen som selger etterspør. Spreads sees ofte ved handel med valuta, varer eller verdipapirer. Jo mindre likvid en eiendel er, jo større kostnader vil det være for spread.

Spread er forskjellen mellom prisen som en kjøper tilbyr og prisen som selger etterspør. Spreads sees ofte ved handel med valuta, varer eller verdipapirer. Jo mindre likvid en eiendel er, jo større kostnader vil det være for spread.