Spredningsgevinst

Spredningsgevinst angir forskjellen mellom Value at Risk (VaR) for den samlede porteføljen og summen av VaR for de enkelte porteføljene. Spredningsgevinsten viser hvor mye den samlede risikoen reduseres ved den aktuelle sammensettingen av porteføljen.

Spredningsgevinst angir forskjellen mellom Value at Risk (VaR) for den samlede porteføljen og summen av VaR for de enkelte porteføljene. Spredningsgevinsten viser hvor mye den samlede risikoen reduseres ved den aktuelle sammensettingen av porteføljen.