Standardavvik

Standardavvik er den mest brukte måleenheten for risiko. Målenheten viser hvor mye din portefølje har beveget seg opp eller ned i forhold til den gjennomsnittlige avkastningen i perioden. En høy standardavvik betyr store svingninger fra gjennomsnittsavkastningen. Det gir større usikkerhet rundt porteføljens fremtidig verdi og dermed større risiko. Omvendt betyr en lav standardavvik at porteføljens verdi har utviklet seg mer stabilt og indikerer derfor mindre risiko.

Standardavvik er den mest brukte måleenheten for risiko. Målenheten viser hvor mye din portefølje har beveget seg opp eller ned i forhold til den gjennomsnittlige avkastningen i perioden. En høy standardavvik betyr store svingninger fra gjennomsnittsavkastningen. Det gir større usikkerhet rundt porteføljens fremtidig verdi og dermed større risiko. Omvendt betyr en lav standardavvik at porteføljens verdi har utviklet seg mer stabilt og indikerer derfor mindre risiko.