Strategisk allokering av eiendeler

Ved strategisk allokering av eiendeler fokuseres det på å holde risikoen relativt konstant ved å ha en noenlunde fast forhold mellom andelen av aksjer og obligasjoner i porteføljen.

Ved strategisk allokering av eiendeler fokuseres det på å holde risikoen relativt konstant ved å ha en noenlunde fast forhold mellom andelen av aksjer og obligasjoner i porteføljen.