Total Cost of Ownership (TCO)

Total Cost of Ownership (TCO) estimerer alle kostnader forbundet med en eiendel. Det er et finansielt anslag som kan benyttes for å finne ut de direkte og indirekte kostnadene.

Total Cost of Ownership (TCO) estimerer alle kostnader forbundet med en eiendel. Det er et finansielt anslag som kan benyttes for å finne ut de direkte og indirekte kostnadene.