Termindato

Termindatoen er den datoen hvor rente utbetales og eventuelt uttak.

Termindatoen er den datoen hvor rente utbetales og eventuelt uttak.