Terminkontrakt

En terminkontrakt er en ikke-børsnotert «future-kontrakt» mellom to parter, hvor det avtales om at det kjøpes/selges et verdipapir til en fast avtalt kurs på en fast avtalt dato.

Det er mulig å handle aksjer, obligasjoner, hedgefond og strukturerte aksjer på terminkontrakt. Den største andelen av terminkontrakter inngås dog på valutamarkedet.

En terminkontrakt er en ikke-børsnotert «future-kontrakt» mellom to parter, hvor det avtales om at det kjøpes/selges et verdipapir til en fast avtalt kurs på en fast avtalt dato.

Det er mulig å handle aksjer, obligasjoner, hedgefond og strukturerte aksjer på terminkontrakt. Den største andelen av terminkontrakter inngås dog på valutamarkedet.