Tredjepartskostnad

Tredjepartskostnader er kostnader som betales til tredjepart under en økonomisk transaksjon. Tredjeparten kan være et pengeinstitutt som krever et gebyr for å opptre som mellommann.

Tredjepartskostnader er kostnader som betales til tredjepart under en økonomisk transaksjon. Tredjeparten kan være et pengeinstitutt som krever et gebyr for å opptre som mellommann.