UCITS

UCITS står for «Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities» og henviser til felles EU-reglementet for investeringsforeninger og ETFer. Disse stiller krav til spredning, risikostyring og eksponeringer i fondenes investeringer. Formålet er blant annet å øke investorenes beskyttelse.

UCITS står for «Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities» og henviser til felles EU-reglementet for investeringsforeninger og ETFer. Disse stiller krav til spredning, risikostyring og eksponeringer i fondenes investeringer. Formålet er blant annet å øke investorenes beskyttelse.