UN Principles for Responsible Investments

Kapitalforvaltere som støtter etiske og ansvarlige investeringer kan bruke FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

De seks hovedprinsippene lyder slikt:

 • Vi vil innlemme ESG-kriteriene i investeringsanalysen og beslutningsprosessen.
 • Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-kriteriene i vår investeringspolitikk.
 • Vi vil jobbe for å avdekke ESG-forhold i de bedriftene vi investerer i.
 • Vi vil jobbe for aksept og implementering av prinsippene innenfor finanssektoren.
 • Vi vil samarbeide, der det er mulig, for å forbedre vår effektivitet i forbindelse med implementering av prinsippene.
 • Vi vil rapportere om vår aktivitet og fremdrift i prosessen med å implementere prinsippene.

Kapitalforvaltere som støtter etiske og ansvarlige investeringer kan bruke FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

De seks hovedprinsippene lyder slikt:

 • Vi vil innlemme ESG-kriteriene i investeringsanalysen og beslutningsprosessen.
 • Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-kriteriene i vår investeringspolitikk.
 • Vi vil jobbe for å avdekke ESG-forhold i de bedriftene vi investerer i.
 • Vi vil jobbe for aksept og implementering av prinsippene innenfor finanssektoren.
 • Vi vil samarbeide, der det er mulig, for å forbedre vår effektivitet i forbindelse med implementering av prinsippene.
 • Vi vil rapportere om vår aktivitet og fremdrift i prosessen med å implementere prinsippene.