Utløp

Utløp henviser til den datoen når obligasjonen avvikles (endelig uttrukket) eller når hele obligasjonens hovedstol blir betalt.

Utløp henviser til den datoen når obligasjonen avvikles (endelig uttrukket) eller når hele obligasjonens hovedstol blir betalt.