Utløp

Utløp henviser til den datoen når obligasjonen avvikles (endelig uttrukket) eller når hele obligasjonens hovedstol blir betalt.