Utslippstillegg og innløsningsfradrag

Utslippstillegg er et gebyr som investeringsforeninger tar ved utstedelse av nye investeringsbeviser. Tillegget dekker investeringsforeningens kostnader i forbindelse med utstedelse av nye investeringsbeviser. Innløsningsfradraget er motsatt gebyr, som investoren betaler for å få investeringsbeviser innfridd.

Sammen sikrer utslippstillegget og innløsningsfradraget at medlemmer som går inn og ut av en investeringsfond, selv betaler for kostnadene for det.

Utslippstillegg er et gebyr som investeringsforeninger tar ved utstedelse av nye investeringsbeviser. Tillegget dekker investeringsforeningens kostnader i forbindelse med utstedelse av nye investeringsbeviser. Innløsningsfradraget er motsatt gebyr, som investoren betaler for å få investeringsbeviser innfridd.

Sammen sikrer utslippstillegget og innløsningsfradraget at medlemmer som går inn og ut av en investeringsfond, selv betaler for kostnadene for det.