Uttak

Uttak er en prosess hvor en obligasjon utløper, eller at låntaker innfrir obligasjonslånet sitt. På en del obligasjoner skjer det løpende uttak.

Uttak er en prosess hvor en obligasjon utløper, eller at låntaker innfrir obligasjonslånet sitt. På en del obligasjoner skjer det løpende uttak.