Uttak

Uttak er en prosess hvor en obligasjon utløper, eller at låntaker innfrir obligasjonslånet sitt. På en del obligasjoner skjer det løpende uttak.