Valørdato

Valørdato er den datoen en handel skjer. Det vil si datoen hvor betalingen finner sted. Det skjer typisk tre børsdager etter avtaleinngåelse.