Value at Risk (VaR)

Value at Risk er det instrumentet som er mest benyttet for å måle det potensielle tapet på en investeringsportefølje Målet estimerer, hvor mye du med en gitt sannsynlighet risikerer å tape over en gitt periode – under normale markedsforhold.

VaR måles oftest i kroner eller som en prosentandel av porteføljen, og er et populært verktøy fordi det konkretiserer tapsrisikoen på en intuitiv måte.

Hvis en portefølje har en Value at Risk på NOK 1 million, der det er beregnet et sikkerhetsnivå på 95%, så betyr det at med 95% sannsynlighet vil din portefølje ikke falle med mer enn NOK 1 million over en gitt periode. Perioden er typisk en dag, en måned, et kvartal eller et år.

Det betyr også at det er en risiko på 5% at du i den perioden kan tape mer enn 1 million. Det er derfor vesentlig å være oppmerksom på at Value at Risk ikke er en garanti for det mulige maksimale tap, men et statistisk mål som kan bruke til risikostyring og som en retningslinje i forbindelse med risikoprofil arbeidet.

Value at Risk er det instrumentet som er mest benyttet for å måle det potensielle tapet på en investeringsportefølje Målet estimerer, hvor mye du med en gitt sannsynlighet risikerer å tape over en gitt periode – under normale markedsforhold.

VaR måles oftest i kroner eller som en prosentandel av porteføljen, og er et populært verktøy fordi det konkretiserer tapsrisikoen på en intuitiv måte.

Hvis en portefølje har en Value at Risk på NOK 1 million, der det er beregnet et sikkerhetsnivå på 95%, så betyr det at med 95% sannsynlighet vil din portefølje ikke falle med mer enn NOK 1 million over en gitt periode. Perioden er typisk en dag, en måned, et kvartal eller et år.

Det betyr også at det er en risiko på 5% at du i den perioden kan tape mer enn 1 million. Det er derfor vesentlig å være oppmerksom på at Value at Risk ikke er en garanti for det mulige maksimale tap, men et statistisk mål som kan bruke til risikostyring og som en retningslinje i forbindelse med risikoprofil arbeidet.