Valutakursrisiko

Valutakursrisiko er risikoen for at den utenlandske valutaen faller i verdi i forhold til den innenlandske valutaen. Ved investering i utenlandske verdipapirer er denne risikoen tilstede fordi investeringen foretas med utenlandsk valuta.

Valutakursrisiko er risikoen for at den utenlandske valutaen faller i verdi i forhold til den innenlandske valutaen. Ved investering i utenlandske verdipapirer er denne risikoen tilstede fordi investeringen foretas med utenlandsk valuta.