Valutaterminkontrakt

En terminkontrakt for valuta er en avtale om kjøp eller salg av et beløp i valuta til en fastsatt kurs til avtalt tidspunkt. Valutaterminkontrakter kan brukes til å minimere risikoen ved handel i fremmed valuta eller som en investering.