Varighet

Varighet er et matematisk begrep for løpetiden på en obligasjon eller en portefølje av obligasjoner. Det er på samme måte et risikomål for obligasjoner, fordi varigheten måler kursfølsomheten ovenfor små renteendringer.

Varighet er et matematisk begrep for løpetiden på en obligasjon eller en portefølje av obligasjoner. Det er på samme måte et risikomål for obligasjoner, fordi varigheten måler kursfølsomheten ovenfor små renteendringer.