Venturefond

Ventrefond skaffer penger fra investorer for deretter å investere dem i nye bedrifter med utsikt i å forsøke å realisere deres potensiale, slik at de kan selges med et overskudd som deretter betales til investorene.

Ventrefond skaffer penger fra investorer for deretter å investere dem i nye bedrifter med utsikt i å forsøke å realisere deres potensiale, slik at de kan selges med et overskudd som deretter betales til investorene.