Hva betyr MiFid II for kommunene?

De nye kravene til verdipapirhandel i EU, MIFID II består av et regelverk på 30 000 sider med rundt 1,5 millioner paragrafer og har vært utviklet i nesten åtte år. Derfor er det ingenting å si om du ikke har helt kontroll på hva slags regler det nå og hva de betyr for deg som jobber med kommunenes formuer. Vi setter fokus på nettopp dette her.

Hva er MIFID II?

DDen 3. januar 2018 trådde i kraft i EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MIFID II). Direktivet inneholder en lang rekke nye regler på investeringsområdet på bakgrunn av erfaringene fra den globale finanskrisen og de forpliktelsene som EU-landene har påtatt seg under G20-samarbeidet.

Formålet er å bygge opp igjen tilliten til kapitalmarkedene og børsene ved å øke åpenhet rundt handel og investorbeskyttelse.

Ny kategorisering gir flere rettigheter til kommunene

Den grunnleggende forskjellen for kommunene er at kommunene med de nye reglene i MIFID II får en innsikt som de tidligere ikke hadde. Kommunene går nemlig fra å være bli ansett som profesjonelle til å bli kategorisert som personkunder. Og hva betyr det da? Ifølge MIFID-reglene skal kunder som handler verdipapirer deles inn i en følgende kategorier: personkunder, profesjonelle og godkjente motparter.

Kategoriseringen har en betydning for kundenes rettigheter i forhold til rapportering fra handlere av verdipapirer. Som personkunder har en kommune lovmessig krav på maksimal beskyttelse ved handel med finansielle instrumenter – og derfor også maksimal innsikt.

Økt åpenhet og investorbeskyttelse

Det betyr at kommunene nå har krav på å få opplyst hvordan et spesifikt investeringsforslag passer til nettopp deres kontekst. Ifølge MIFID II skal verdipapirhandleren sikre at alle anbefalinger er tilpasset kommunens økonomi, erfaring og investeringsformål. Dessuten krever direktivet at kundene skal være klar over om at investeringsrådgivningen foregår på et «uavhengig grunnlag».

For å sikre sin uavhengighet skal verdipapirhandleren gi råd om et bredt spekter av verdipapirer med mangfold i både type og utsteder. Det vil si at verdipapirhandleren kan ikke bare gi råd om sine egne produkter. Dessuten må verdipapirhandleren ikke motta betaling fra tredjepart – som for eksempel i form av provisjon eller gebyrer i forbindelse med rådgivningen.

MIFID II gir nytt innsikt om kostnadene rundt kommunenes kapitalforvaltning

Utover dette øker MIFID II åpenheten rundt investorenes samlede kostnader. Både direkte og indirekte handelskostnader, samt service-relaterte kostnader blir enkelt synlig for investorene i et samlet om kostnadstall. Det vil si at kommunene vil få opplyst presist hva de betaler for. Det betyr også at noen av de omkostningene som tidligere har vært skjulte, blir synlige. Derfor er de nye reglene i MIFID II en opplagt mulighet for å gjennomgå avtalene med kapitalforvalterne dersom du jobber med kommunens formue.

Det er nemlig en sjanse for å bli overrasket over de faktiske kostnadene som reelt betales – kanskje er de i virkeligheten høyere enn det du forventer. Spesielt for kommuner er det viktig å være på forkant, slik at ubehagelige overraskelser og uventede spørsmål unngås. Ved å se på kapitalforvaltningen i lyset av MIFID II kan du og dine kolleger sikre at dere har de beste kortene på hånden – og at dere har svarene på alle de spørsmålene som kan tenkes å oppstå som en konsekvens av det nye direktivet. Man kan så diskutere om MIFID II reelt sett har økt åpenheten i kapitalforvaltningen – men det er en helt annen sak, som vi kan se på en annen gang.

Forslag til tema?

Vi vil gjerne høre fra deg. Er det noe som du godt kunne tenke deg å lese om? Hvis du har forslag til tema vi kan skrive om i fremtidige innlegg, er du gjerne velkommen til å sende oss en e-post.