Kan flere kapitalforvaltere redusere risikoen?

Les dette innlegget og bli klokere på om antallet kapitalforvaltere kan redusere kommunens risiko og kanskje til og med øke avkastningen.

Derfor bør du ikke legge alle eggene i en kurv

Du har kanskje hørt uttrykket «man bør ikke legge alle eggene i en kurv» som advarer mot å satse alt på en mulighet og dermed risikere alt – for mister du kurven, så vil alle eggene dine gå i stykker samtidig. Samme moral gjelder også for kommunenes investering og derfor setter sammen de fleste en portefølje av aksjer og obligasjoner i ulike bedrifter. Når kommunen sprer sine investeringer, reduseres den samlede risikoen.

Men hva har dette med antallet av kapitalforvaltere å gjøre, tenker du kanskje? Ofte observerer vi at kommuner samler formuen sin hos en enkel kapitalforvalter, men faktisk er det betydelige gevinster å hente ved å bruke flere ulike kapitalforvaltere.

Hva får man ut av å bruke flere kapitalforvaltere?

En artikkel i Finans/Invest analyserer mulige gevinster for investorer med mer enn 50 millioner kroner investert i finansielle eiendeler og som bruker flere kapitalforvaltere. Resultatene er spennende, spesielt for kommuner som investerer store summer i verdipapirer.

Analysen viser at kommunene kan oppnå en reduksjon i den samlede risikoen og en forbedring av den risikojusterte avkastningen ved å bruke flere kapitalforvaltere. Det betyr at valgte om å bruke flere kapitalforvaltere øker også sjansene for en stabil avkastning med minst mulig risiko.

Hva er utfordringene med å bruke flere kapitalforvaltere?

Du bør være oppmerksom på at det å bruke flere kapitalforvaltere kan øke dine kostnader. Når formuen deles på flere kapitalforvaltere, reduseres investeringsbeløpet for den enkelte forvalter. Det kan øke kostnadene for forvaltningen fordi storbedriftsfordelene for den enkelte kapitalforvalter blir mindre. Samtidig blir det en større utfordring for kommunen å beholde oversikten over sine investeringer.

Når bør en kommune bruke flere kapitalforvaltere?

Den nedre grensen for når det kan lønne seg å bruke flere kapitalforvaltere er avhengig av den spesifikke situasjonen. En god tommelfingerregel er derimot at kommunen bør investere minimum 50 millioner kroner for å oppnå tilfredsstillende nivå på kostnadene. I så fall gjør den mulige risikoreduksjonen og forbedringen på den risikojusterte avkastningen opp for de nevnte utfordringene.

Faktisk viser den nevnte analysen at det er mulig å oppnå en reduksjon i risikoen med omtrent 20% og samtidig øke den risikojusterte avkastningen med opp til 25% ved å gå fra en til tre kapitalforvaltere. Dette er resultater som kan merkes og derfor tørr vi å konkludere med at det gamle uttrykket også gjelder ved valg av antall kapitalforvaltere.