Har det gått inflasjon i bruken av ordet «uavhengighet» i finansbransjen?

Skrevet af Rasmus Lund Madsen

Ordet uavhengighet blir flittig brukt i finansverdenen i dag, og vi ser flere og flere markedsføre seg selv som uavhengige rådgivere.

Det er allikevel ikke helt svart-hvit når du som investor mottar uavhengig rådgivning, og man kan argumentere for, at ordets betydning har blitt utvannet i den finansielle sektor.

Vi skal nå se nærmere på begrepets gråsoner.

Er uavhengig rådgivning alltid 100% uavhengig?

En rådgivers uavhengighet kan bli påvirket av mange aspekter, og det er mange forskjellige holdninger til hva begrepet betyr i praksis. Få en kjapp oversikt over gråsonene vi gjennomgår i dette blogginnlegget.

 • Salg – en rådgiver, som også tilbyr finansielle produkter, vil aldri være uavhengig. Det vil alltid være motstridene interesser som å selge sine egne produkter eller oppnå den høyeste fortjenesten for selskapet.
 • Økonomi – en rådgiver som mottar provisjon for å henvise kunder til bestemte finansielle produkter, kan bli påvirket til å anbefale bestemte produkter fremfor andre. Også hvis den fulle provisjonen gis videre til deg.
 • Relasjoner – en rådgivers relasjoner kan påvirke de anbefalingene som du mottar. For eksempel ved å skape en ubevist favorisering eller begrense ditt utvalg av forvaltere.
 • Personlige holdninger og overbevisninger – en rådgivers personlige overbevisninger eller magefølelse kan ha innflytelse på den rådgivningen du mottar om enkeltprodukter.
 • Standardiserte anbefalinger – en rådgiver som som tar utgangspunkt i standardiserte anbefalinger, risikerer å få øyelapper og overse viktige aspekter ved ditt unike setup.

Derfor vil en rådgiver som også selger finansielle produkter, aldri være uavhengig

Selv om banker, kapitalforvaltere og andre tilbydere av finansielle produkter typisk ikke vil betegne deres rådgivning som uavhengig, er det stadig relevant å kaste et blikk i deres retning i denne sammenheng. Det vil nemlig være nærliggende for mange investorer å motta investeringsrådgivning fra forvalterne.

La oss derfor først og fremst avklare hvorfor det er vår klare holdning, at salg og rådgivning bør være fullstendig adskilt, slik at du som kunde kan være sikker på at det ikke oppstår interessekonflikter som forhindrer din rådgiver i å være 100% objektiv i sin rådgivning.

Rådgivning om egne produkter vil alltid skape interessekonflikter

Forestill deg, at du gjerne vil by dine middagsgjester på litt god mat fra din lokale slakter. Det er ytterst usannsynlig, at din lokale slakter sender deg over til en konkurrerende butikk, fordi deres råvarer passer bedre til din meny. Nei, selvfølgelig vil din lokale slakter anbefale sine egne produkter.

På samme måte vil en rådgiver som selger sine egne finansielle produkter i de fleste tilfellene gi råd innenfor rammene av sine egne produkter. Og det vil være naivt å tro at denne rådgiveren ikke har en eller annen form for interesse i å anbefale deg det produktet som gir den største fortjenesten eller på en annen måte begunstiger rådgiveren best.

Derfor mener vi at det bør være et vanntett skille mellom salg og rådgivning. Vi hos Hemonto har valgt å markere en meget tydelig grense for å verne om vår uavhengighet. Det er også årsaken til at vi har valgt å holde oss fullstendig vekk fra alt som har med kjøp og salg av enkeltpapirer å gjøre, og samtidig har vi ikke har egne finansielle produkter å tilby kundene. Derfor tilbyr ikke vi investeringsrådgivning. Det vil si, at vi ikke gir råd om enkeltpapirer, men i stedet hjelper vi våre kunder med utarbeidelse av investeringsstrategienanbud av kapitalforvaltningen og utvelgelse av forvalter samt ivareta den løpende evalueringen av investeringer og forvaltning.

De mange gråsonene: Når er en rådgiver egentlig uavhengig?

Det er mange gråsoner når vi snakker om uavhengighet, men før vi utforsker dem nærmere er det viktig for oss å understreke at en rådgiver ikke nødvendigvis må være uavhengig får å være den riktige rådgiveren for deg. Den viktigste faktor må og skal alltid være tillit, og hva som skal til for at tilliten er til stede er en meget individuell vurdering.

På samme måte er det ikke kun et svar på hvor tydelig skillet skal være før en rådgiver kan klassifiseres som uavhengig. Særlig i finanssektoren er det mange forskjellige holdninger til hva uavhengighet betyr i praksis.

La oss gå gjennom noen av begrepets mange gråsoner sammen:

Kan man være uavhengig og fortsatt motta provisjon?

Først og fremst har vi det økonomiske aspekt. Hvis din rådgiver mottar provisjon for å henvise kunder til bestemte finansielle produkter, går det selvsagt utover uavhengigheten. Og med implementeringen av MiFID II er det til og med ulovlig å motta provisjon i forbindelse med uavhengig investeringsrådgivning, hvis man har et diskresjonært mandat.

Det betyr ikke, at det ikke kan være grums i vannet. Hva hvis din rådgiver for eksempel har en policy om at all provisjon skal gis direkte til kunden? En slik situasjon er ikke unormalt, og det kan gi anledning til mange overveielser om rådgiverens uavhengighet. På den ene side er det ikke en direkte økonomisk gevinst involvert. På den andre siden kan det også være mange andre incentiver for å anbefale de produktene som gir returprovisjon.

Derfor er det en god idé å avklare på forhånd om en potensiell rådgivers forretningsmodell involverer en provisjonsavtale – og i så fall, hvordan du vurderer det.

Les også vårt blogginnlegg hvor vi ser nærmere på hva MIFID II betyr for deg som investor, og hvordan en manglende felles standard gjør det vanskelig å sammenligne MIFID II rapporter fra forskjellige forvaltere.

Kan man være uavhengig når følelsene tar overhånd?

Selv om din rådgiver hverken mottar provisjon eller har andre rabaterte avtaler. Er det fortsatt ikke sikkert at de rådene du mottar er fullstendig objektive. Når vi sier det, er det viktig å huske på at når vi snakker om rådgivere, så snakker vi om mennesker.

Det er altså ikke til å komme utenom, at alle mennesker kan bli påvirket av sosiale relasjoner og magefølelsen. Og hvis din rådgiver lar følelsene påvirke sine anbefalinger, kan man på generell basis ta opp diskusjonen om rådgivningen din er uavhengig.

Uavhengighet: Det å ikke være bundet eller begrenset i sin handel

Hvis rådgiveren din ikke har noen helt klare retningslinjer får å unngå det, kan du risikere at et virkelig godt – eller virkelig dårlig – samarbeidet med en tilbyder, kan påvirke de anbefalingene du mottar. En god relasjon kan for eksempel skape en ubevisst favorisering, men en dårlig relasjon kan begrense det utvalget av forvaltere du blir rådgitt om.

På samme måte kan personlige holdninger og magefølelser også påvirke din rådgivers anbefalinger om enkeltprodukter, hvis du mottar investeringsrådgivning.

Kan man være uavhengig og samtidig kjøre på autopilot?

Mange rådgivere arbeider med en rekke standardiserte anbefalinger som de som oftest tar utgangspunkt i når de gir råd til sine kunder. Det kan effektivisere rådgivningsprosessen og kan også gi en bedre pris, men det går ut over uavhengigheten.

Det kan nemlig bety at din rådgiver ikke ser på dit setup med friske øyne, men i stedet blir begrenset av en forhåndsbestemt «mal» som ikke nødvendigvis tar hensyn til alle aspektene ved din unike situasjon. Og selv om du har samme risikoprofil som andre, er det ikke sikkert at det riktige for andre er det riktige for deg.

Slik verner vi om uavhengigheten hos Hemonto

Hos Hemonto har vi trukket et meget klart skille når det kommer til salg av investeringer og rådgivning om enkeltprodukter. Dessuten arbeider vi utelukkende med datadrevne forslag og anbefalinger. Vi har en strukturert tilgang til innsamlet forvalterdata samt et omfattende datagrunnlag på tvers av investeringer for over 250 mrd. kroner.

Kombinasjonen av et sterkt team av analytikere med en solid erfaring med anbudsrunder, investeringsstrategier og finansielle produkter er du sikker på å få en objektiv og faglig forankret vurdering av dine forvaltningsmuligheter. Og om de som minimum lever opp til markedsstandarden.

Kort fortalt beskytter vi vår uavhengighet med følgende prinsipper:

 • Vi selger ikke finansielle produkter
 • Vi tilbyr ikke investeringsrådgivning og gir ikke råd om enkeltprodukter
 • Vi mottar ikke provisjon eller returprovisjon
 • Vi har en kvantifisert rådgivningsprosess og arbeider utelukkende med datadrevne anbefalinger.
 • Vi har ingen eksklusivitetsanbefalinger og deltar ikke i sosiale arrangementer hos forvaltere
 • Vi bruker ikke standardiserte anbefalinger
 • Vi tar ikke beslutninger for deg, men gir deg i stedet rådgivning og et objektivt beslutningsgrunnlag, som gir deg forutsetningene for å ta korrekte beslutninger.

Les mer om vår uavhengig rådgivning og hva våre kunder sier.

Kontakt oss i dag

Alexander Bjørgan

Head of Sales

+47 40 84 32 02

ab@hemonto.com

Kontakt