Oversikt – Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta har fått mye oppmerksomhet i media i løpet av de siste årene, men hva er egentlig kryptovaluta og hva bør man være bevist på om man investerer i digital valuta? Vi fokuserer på disse spørsmålene i dette innlegget.

Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er digital valuta som kan brukes som betalingsmiddel til utveksling av tjenester eller ytelser og er basert på kryptografi. Den underliggende teknologien kalles blockchain. Du kan lese mer om hva blockchain er i vårt tidligere innlegg her.

Bitcoin var den første kryptovaluten som ble utviklet og er fortsatt den mest kjente kryptovalutaen selv om det i dag finnes mer enn 1500 forskjellige typer av kryptovaluta. Ripple og Ethereum er to eksempler.

På lik linje med andre verdipapirer, kan det også handles med og spekuleres i kryptovaluta. Den digitale valutaen er desentralisert i motsetning til de mest berømte valutaene, noe som betyr at transaksjoner kan gjennomføres uten en tredjepart – altså uten at en bank eller an annen finansinstitusjon blandes inn.

Fra 700 kroner i 2010 til 482 millioner kroner i 2017

Verdien av diverse kryptovaluta økte voldsomt frem til 2017. Faktisk, ville du ha stått igjen med 482 millioner kroner i 2017, dersom du hadde kjøpt Bitcoin for bare 700 kroner i 2010.

Den voldsomme økningen i Bitcoin, som slår avkastningen på aksjer og obligasjoner i samme periode med god margin, har fått alle til å snakke om kryptovaluta. Hypen fikk den digitale valutaen til å øke enda mer i 2017 og på under ett år steg verdien med 1700%. Verdien av de fleste kryptovalutaene er dog, gått ned en del i 2018.

Utviklingen på Bitcoin-kursen 2014-2019:

Grafen illustrer tydelig de voldsomme økningene i kursen som Bitcoin har opplevd de siste årene. I begynnelsen av 2017 kunne en Bitcoin kjøpes til kurs 1000, og i slutten av 2017 var kursen økt til 18000. På under ett år økte verdien altså med 1700%. I 2018 er kursen på Bitcoin og andre kryptovalutaer gått ned en del. Kilde: Euroinvestor

Hvordan omsettes kryptovaluta?

Kryptovaluta kan omsettes som krypto-coins på digitale børser, hvor du må være registrert og godkjent før du kan handle. Krypto-coins blir oppbevart i såkalte «wallets» som fungerer som en slags bankkonto. Krypto-coins er anonyme og din «wallet» er ditt bevis for eierskapet. Hvis du mister din wallet, mister du også dine krypto-coins. Anonymiteten av krypto-coins har blant annet betydd at kryptovaluta har blitt populært blant kriminelle på cyberdomenet som forsøker å stjele andres valuta uten å bli oppdaget.

Sikkerheten rundt din investering i kryptovaluta er derfor av stor betydning. Siden flere pengeinstitusjoner ikke tillater handel med kryptovaluta, foregår handelen som oftest på mindre kjente steder.

Uansett hvilken kryptovaluta du måtte investere i, er det viktig at du er bevist om at markedet for kryptovaluta er ekstremt ustabilt. Det er store svingninger daglig i kursen på kryptovaluta og det øker risikoen på investeringen. Det kan altså øke muligheten for å oppnå en høyere avkastning på din investering, men også risikoen for at du mister store deler av din investering.

Det store spørsmålet rundt kryptovaluta er om det hele har bare vært en hyping eller om kryptovaluta og teknologien bak har en enda større fremtid foran seg. Svaret på dette spørsmålet vil mest sannsynlig danne grunnlaget for den fremtidige utviklingen i kursene på kryptovaluta.