Skip to content

Om oss

 


 

Vi arbeider for gjennomsiktighet og fair play i den finansielle sektoren

Hvem er Hemonto?

Hemonto er en dansk Fintech-virksomhet, som ble grunnlagt i 2006 med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren. Vi hjelper formuende organisasjoner, virksomheter og private investorer med å skape et sterkt grunnlag for deres investeringsmessige beslutninger, når vi leverer konsolidert rapportering på tvers av forvaltere og yter strategisk rådgivning om kapitalforvaltning.

Samlet sett overvåker og administrerer vi mer enn 400 mrd. kroner for våre kunder. Felles for dem er, at de eier eller ivaretar formuer på mer enn 50 millioner kroner og ønsker å oppnå de beste betingelsene for den.

Ken-Gamskjaer-c
Vi verner om vår uavhengighet

“Vi tror på, at et objektivt beslutningsgrunnlag er altavgjørende for å få mest mulig ut av kapitalforvaltningen. Derfor rådgir vi ikke om enkeltprodukter og selger heller ikke finansielle produkter. Dessuten holder vi oss 100% uavhengige av finansielle institusjoner og bruker utelukkende objektive data som utgangspunkt for vår rapportering og rådgivning.

Vi sikrer at deres kapitalforvaltere jobber for deres beste interesser.”

Ken Gamskjaer 
CEO & Partner

En reise gjennom Hemontos historie

 

2006
2008
2009
2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2006

2006

 

Hemonto blir stiftet

Med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren stifter Henning Svane virksomheten under navnet Henton Back Office, og fra begynnelsen er 100% uavhengig konsolidert rapportering kjernen av vårt DNA.

Utover å skape verdi for våre kunder er det fra begynnelsen viktig for Henning å skape en god arbeidsplass med ordenlighet som en felles fane for virksomhetens kultur.

 
2008

2008

Finanskrisen rammer

I 2008 rammer den globale finanskrisen, som forårsaker store fall på aksjeindekser verden over. Krisen styrker investorenes ønske om transparens og forståelse av deres risiko, noe som setter ytterligere fart i Hemontos vekst.

2009

2009

Fra Henton Back Office til Hemonto

Virksomheten skifter navn fra Henton Back Office til Hemonto.

2010

2010

Vi lanserer vår kostnadsanalyse

I forbindelse med utarbeidelsen av vår rapportering erfarer vi at det jevnlig skjer feil i forbindelse med oppkrevning av alt fra forvaltningshonorarer til kickback fra foreninger og fond, og at det kan være en utfordring å få oversikt over kostnadene.

Siden 2010 har vår kostnadsoversikt gitt våre kunder innsikt i alle kostnadene forbundet med deres kapitalforvaltning. I tillegg kontrollerer vi kostnadene med utvidet overvåkning, og hvert år får vi refundert flere millioner kroner som våre kunder har betalt for mye.

2014

2014

Vi utvikler Risikobarometeret og lanserer Investeringshjulet

For å gi våre kunder et hurtig overblikk over risikonivået i deres portefølje utvikler vi Risikobarometeret, som kobler utslagene i porteføljene med et risikonivå. Barometeret gir – på bakgrunn av ESMA-standarder – et hurtig overblikk over, om risikoen i din konsoliderte portefølje er lav, middels, eller høy.

Det er også året, hvor vi lanserer Investeringshjulet, som sikrer, at vi kommer hele veien rundt om våre kunders kapitalforvaltning på våre statusmøter.

2015

2015

North-East Family Office kjøper aksjemajoriteten i Hemonto

NEFO har vært kunde hos oss siden 2010 og kjøper i 2015 aksjemajoriteten i Hemonto, da de ser et stort potensial i våre services. For NEFO er eierskapet av Hemonto et strategisk, langsiktig eierskap og de er i dag en viktig sparringspartner i den løpende utviklingen av våre services.

2016

2016

Vi begynner å tilby uavhengig strategisk rådgvining og får kontor i København

Som en ekstra dimensjon til vår konsoliderte rapportering begynner vi i 2016 å tilby uavhengig strategisk rådgivning om kapitalforvaltning til de investorene, som har bruk for hjelp til å utarbeide en skreddersydd investeringsstrategi eller finne den helt rette forvalteren til nettopp deres setup.

2016 er også året hvor vi åpner kontor på Svanemøllevej i København.

2017

2017

Vi lanserer Private Equity-rapportering

Interessen for Private Equity stiger hos investorene. Vi utvider derfor vår rapportering med Private Equity-rapportering så våre kunder alltid har et pålitelig overblikk over, hvor mye de forskjellige Private Equity-fondene kan ”kalde” fra dem, og så de kan sammenligne fondenes resultater.

2018

2018

Ken Gamskjær tiltrer som ny CEO

Etter et femårig generasjonsskifte overtar Ken Gamskjær i mars 2018 rollen som CEO. Det lange generasjonsskiftet sier mye om våre verdier, hvor ordentlighet er i fokus, og skyldes et ønske fra Henning Svane om å finne den helt rette etterkommeren til å lede Hemonto videre i rollen som en uavhengig spiller.

I 2018 får vi også ny logo.

2019

2019

Vi etablerer Hemonto LAB og begynner å tilby ESG-Screening

Vi etablerer Hemonto LAB – en selvstendig utviklingsavdeling med fullt fokus på konstant videreutvikling av vår software.

I 2019 inngår vi også et samarbeid med virksomheten Matter, som er spesialist på ESG-området. Sammen tilbyr vi å gi investorene en unik innsikt i porteføljers bærekraftsprofil med ESG-rapportering.

2020

2020

Vi ekspanderer til Norge

I januar 2020 åpner vi vårt første kontor i utlandet, nærmere bestemt i Oslo, Norge.

2021

2021

Vi får nytt kontor i København

Vi vokser ut av vårt kontor på Svanemøllevej i København og flytter i nye lokaler på Strandvejen 60.

2006
2008
2009
2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2006

2006

Hemonto blir stiftet

Med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren stifter Henning Svane Hemonto, og fra begynnelsen er 100% uavhengig konsolidert rapportering kjernen av vårt DNA.

Det var også viktig for Henning å skape en god arbeidsplass med ordenlighet som en felles fane for virksomhetens kultur.

2008

2008

Finanskrisen rammer

I 2008 rammer den globale finanskrisen, som forårsaker store fall på aksjeindekser verden over. Krisen styrker investorenes ønske om transparens og forståelse av deres risiko, noe som setter ytterligere fart i Hemontos vekst.

2009

2009

Fra Henton Back Office til Hemonto

Virksomheten skifter navn fra Henton Back Office til Hemonto.

2010

2010

Vi lanserer vår kostnadsanalyse

Siden 2010 har vår kostnadsoversikt gitt våre kunder innsikt i alle kostnadene, som er forbundet med deres kapitalforvaltning. I tillegg får en stor del av våre kunder i dag kontrollert alle deres omkostninger med utvidet overvåkning, og hvert år får vi refundert flere millioner kroner som våre kunder har betalt for mye.

2014

2014

Vi utvikler Risikobarometeret og lanserer Investeringshjulet

Vi utvikler Risikobarometeret som gir et hurtig overblikk over om risikonivået i din konsoliderte portefølje er lav, middels eller høy.

Det er også året, hvor vi lanserer Investeringshjulet, som sikrer at vi kommer hele veien rundt om våre kunders kapitalforvaltning på våre statusmøter.

2015

2015

North-East Family Office kjøper aksjemajoriteten i Hemonto

NEFO har vært kunde hos oss siden 2010 og kjøper i 2015 aksjemajoriteten i Hemonto, da de ser et stort potensial i våre services. For NEFO er eierskapet av Hemonto et strategisk, langsiktig eierskap og de er i dag en viktig sparringspartner i den løpende utviklingen av våre services.

2016

2016

Vi begynner å tilby uavhengig strategisk rådgvining og får kontor i København

Som en ekstra dimensjon til vår konsoliderte rapportering begynner vi å tilby uavhengig strategisk rådgivning om kapitalforvaltning til de investorene, som har bruk for hjelp til å utarbeide en skreddersydd investeringsstrategi eller finne den helt rette forvalteren til nettopp deres setup.

2017

2017

Vi lanserer Private Equity-rapportering

Interessen for Private Equity stiger hos investorene. Vi utvider derfor vår rapportering med Private Equity-rapportering så våre kunder alltid har et pålitelig overblikk over, hvor mye de forskjellige Private Equity-fondene kan ”kalde” fra dem, og så de kan sammenligne fondenes resultater.

2018

2018

Ken Gamskjær tiltrer som CEO

Etter et femårig generasjonsskifte overtar Ken Gamskjær i mars 2018 rollen som CEO. Det lange generasjonsskiftet sier mye om våre verdier, hvor ordentlighet er i fokus, og skyldes et ønske fra Henning Svane om å finne den helt rette etterkommeren til å lede Hemonto videre i rollen som en uavhengig spiller.

2019

2019

Vi etablerer Hemonto LAB og begynner å tilby ESG-Screening

Vi etablerer Hemonto LAB – en selvstendig utviklingsavdeling med fullt fokus på konstant videreutvikling av vår software. Vi inngår også et samarbeid med Matter, som er spesialist på ESG-området. Sammen tilbyr vi å gi investorene en unik innsikt i porteføljers bærekraftsprofil med ESG-rapportering.

2020

2020

Vi ekspanderer til Norge

I januar 2020 åpner vi vårt første kontor i utlandet, nærmere bestemt i Oslo, Norge.

2021

2021

Vi får nytt kontor i København

Vi vokser ut av vårt kontor på Svanemøllevej i København og flytter i nye lokaler på Strandvejen 60.

2006
2008
2009
2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2006

2006

 

Hemonto blir stiftet

Med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren stifter Henning Svane virksomheten under navnet Henton Back Office, og fra begynnelsen er 100% uavhengig konsolidert rapportering kjernen av vårt DNA.

Utover å skape verdi for våre kunder er det fra begynnelsen viktig for Henning å skape en god arbeidsplass med ordenlighet som en felles fane for virksomhetens kultur.

 

2008

2008

Finanskrisen rammer

I 2008 rammer den globale finanskrisen, som forårsaker store fall på aksjeindekser verden over. Krisen styrker investorenes ønske om transparens og forståelse av deres risiko, noe som setter ytterligere fart i Hemontos vekst.

2009

2009

Fra Henton Back Office til Hemonto

Virksomheten skifter navn fra Henton Back Office til Hemonto.

2010

2010

Vi lanserer vår kostnadsanalyse

I forbindelse med utarbeidelsen av vår rapportering erfarer vi at det jevnlig skjer feil i forbindelse med oppkrevning av alt fra forvaltningshonorarer til kickback fra foreninger og fond, og at det kan være en utfordring å få oversikt over det totale omkostningsbildet.

Siden 2010 har vår kostnadsoversikt gitt våre kunder innsikt i alle kostnadene, som er forbundet med deres kapitalforvaltning. I tillegg får en stor del av våre kunder i dag kontrollert alle deres omkostninger med utvidet overvåkning, og hvert år får vi refundert flere millioner kroner som våre kunder har betalt for mye.

2014

2014

Vi utvikler Risikobarometeret og lanserer Investeringshjulet

For å gi våre kunder et hurtig overblikk over risikonivået i deres portefølje utvikler vi Risikobarometeret, som kobler utslagene i porteføljene med et risikonivå. Barometeret gir – på bakgrunn av ESMA-standarder – et hurtig overblikk over, om risikoen i din konsoliderte portefølje er lav, middels, eller høy. Jo lenger pilen er plassert til høyre, desto høyere er din risiko.

Det er også året, hvor vi lanserer Investeringshjulet, som sikrer at vi kommer hele veien rundt om våre kunders kapitalforvaltning på våre statusmøter.

2015

2015

North-East Family Office kjøper aksjemajoriteten i Hemonto

NEFO har vært kunde hos oss siden 2010 og kjøper i 2015 aksjemajoriteten i Hemonto, da de ser et stort potensial i våre services. For NEFO er eierskapet av Hemonto et strategisk, langsiktig eierskap og de er i dag en viktig sparringspartner i den løpende utviklingen av våre services.

2016

2016

Vi begynner å tilby uavhengig strategisk rådgvining og får kontor i København

Som en ekstra dimensjon til vår konsoliderte rapportering begynner vi i 2016 å tilby uavhengig strategisk rådgivning om kapitalforvaltning til de investorene, som har bruk for hjelp til å utarbeide en skreddersydd investeringsstrategi eller finne den helt rette forvalteren til nettopp deres setup.

2016 er også året hvor vi åpner kontor på Svanemøllevej i København.

2017

2017

Vi lanserer Private Equity-rapportering

Interessen for Private Equity stiger hos investorene. Vi utvider derfor vår rapportering med Private Equity-rapportering så våre kunder alltid har et pålitelig overblikk over, hvor mye de forskjellige Private Equity-fondene kan ”kalde” fra dem, og så de kan sammenligne fondenes resultater.

2018

2018

Ken Gamskjær tiltrer som ny CEO

Etter et femårig generasjonsskifte overtar Ken Gamskjær i mars 2018 rollen som CEO. Det lange generasjonsskiftet sier mye om våre verdier, hvor ordentlighet er i fokus, og skyldes et ønske fra Henning Svane om å finne den helt rette etterkommeren til å lede Hemonto videre i rollen som en uavhengig spiller.

I 2018 får vi også ny logo.

2019

2019

Vi etablerer Hemonto LAB og begynner å tilby ESG-Screening

Vi etablerer Hemonto LAB – en selvstendig utviklingsavdeling med fullt fokus på konstant videreutvikling av vår software.

I 2019 inngår vi også et samarbeid med virksomheten Matter, som er spesialist på ESG-området. Sammen tilbyr vi å gi investorene en unik innsikt i porteføljers bærekraftsprofil med ESG-rapportering.

2020

2020

Vi ekspanderer til Norge

I januar 2020 åpner vi vårt første kontor i utlandet, nærmere bestemt i Oslo, Norge.

2021

2021

Vi får nytt kontor i København

Vi vokser ut av vårt kontor på Svanemøllevej i København og flytter i nye lokaler på Strandvejen 60.

Henning Svane stiftet Hemonto i 2006 med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren. Klikk deg gjennom tidslinjen over, og ta en reise gjennom vår historie.

Vi overvåker

400+

 milliarder kroner

Vi håndterer

300+

tusen transaksjoner

Vi består av

50+

kompetente medarbeidere

Med ordentlighet som samlingspunkt arbeider vi for fair play og gjennomsiktighet

Ordentlighet er en del av vårt DNA og er den grunnverdien, som kjennetegner vår virksomhet og vårt team.

For oss betyr ordentlighet mange ting. Vi vet at vi ivaretar en viktig oppgave, som krever stor tillit. Ordentlighet betyr derfor, at vi håndterer kundeopplysninger med den høyeste grad av diskresjon, at vi er proaktive og tar fullt ansvar for, at vår rapportering alltid er basert på data av høyeste kvalitet, og at vår strategiske rådgivning om kapitalforvaltning alltid bygger på grundige, systematiske, og datadrevne analyser koblet til den nyeste viten om kapitalforvaltning. Det sikrer vi blant annet ved å kombinere akademisk viten med bransjeerfaring og ved kun å ansette de aller dyktigste på deres felt.

Fra begynnelsen har vår grunnlegger, Henning Svane, hatt fokus på å skape en arbeidsplass, hvor det er rart å arbeide, og hvor vi har et sterkt samhold med respekt for hverandre og den enkeltes kompetanser. Vi har derfor et sterkt internt samarbeid, hvor man alltid kan merke, at vi arbeider mot et felles mål:

Vi vil være en katalysator for fair play og gjennomsiktighet i den finansielle verden.

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo