Skip to content

Pensjonskasser

 


 

Få komplett oversikt over investeringene

Pensjonskasser

 


 

Få komplett oversikt over investeringene

Pensjonskasser

 


 

Få komplett oversikt over investeringene
Få et solid beslutningsgrunnlag med data av høyeste kvalitet

Som kunde hos Hemonto får dere tilgang til en profesjonell multi-asset og multi-currency rapporteringsplattform som kan imøtekomme selv de mest avanserte rapporteringsbehovene.

Vi skaper full gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen, styrker deres finansielle beslutningsgrunnlag og øker effektiviteten i pensjonskassen.

Få et solid beslutningsgrunnlag med data av høyeste kvalitet

Som kunde hos Hemonto får dere tilgang til en profesjonell multi-asset og multi-currency rapporteringsplattform som kan imøtekomme selv de mest avanserte rapporteringsbehovene.

Vi skaper full gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen, styrker deres finansielle beslutningsgrunnlag og øker effektiviteten i pensjonskassen.

Få et solid beslutningsgrunnlag med data av høyeste kvalitet

Som kunde hos Hemonto får dere tilgang til en profesjonell multi-asset og multi-currency rapporteringsplattform som kan imøtekomme selv de mest avanserte rapporteringsbehovene.

Vi skaper full gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen, styrker deres finansielle beslutningsgrunnlag og øker effektiviteten i pensjonskassen.

Bruker dere også mye tid på å lage en oversikt over investeringene?

Pensjonskasser har vanligvis mange forskjellige investeringsaktiviteter å holde kontroll på. Kanskje du kjenner deg igjen på at det er utfordrende og ikke minst tidskrevende å få en samlet oversikt over investeringene innen de mange aktivaklassene og hos flere forskjellige kapitalforvaltere.

Styrk deres infrastruktur med vår markedsledende rapporteringsplattform

Med vår multi-asset og multi-currency plattform får pensjonskassen deres en sterk infrastruktur som gir deg full oversikt over alle deres investeringsaktiviteter og gjør det mulig å administrere risikonivået deres på best mulig måte.

Vi konsoliderer rapporteringen deres på tvers av alle kapitalforvaltere, porteføljer, valutaer og aktivaklasser – og dette gjelder både likvide og illikvide eiendeler. Hvis dere har flere juridiske enheter kan vi rapportere på både de enkelte enhetene og som en konsolidert oversikt.

Alt samles på ett sted – i vår intuitive og dynamiske kundeportal. Her kan du både få rask oversikt og fordype deg i detaljene med vårt Business Intelligence-verktøy, akkurat som du enkelt og raskt kan designe dine egne dashboards og skreddersydde rapporter.

Vi er ansvarlige for den løpende håndteringen av data samt utarbeidelsen av rapporteringen. Dette gir dere mer tid til kjernevirksomheten, og dere vil få den høyeste kvalitet innen rapportering.

Bruker dere også mye tid på å lage en oversikt over investeringene?

Pensjonskasser har vanligvis mange forskjellige investeringsaktiviteter å holde kontroll på. Kanskje du kjenner deg igjen på at det er utfordrende og ikke minst tidskrevende å få en samlet oversikt over investeringene innen de mange aktivaklassene og hos flere forskjellige kapitalforvaltere.

Styrk deres infrastruktur med vår markedsledende rapporteringsplattform

Med vår multi-asset og multi-currency plattform får pensjonskassen deres en sterk infrastruktur som gir deg full oversikt over alle deres investeringsaktiviteter og gjør det mulig å administrere risikonivået deres på best mulig måte.

Vi konsoliderer rapporteringen deres på tvers av alle kapitalforvaltere, porteføljer, valutaer og aktivaklasser – og dette gjelder både likvide og illikvide eiendeler. Hvis dere har flere juridiske enheter kan vi rapportere på både de enkelte enhetene og som en konsolidert oversikt.

Alt samles på ett sted – i vår intuitive og dynamiske kundeportal. Her kan du både få rask oversikt og fordype deg i detaljene med vårt Business Intelligence-verktøy, akkurat som du enkelt og raskt kan designe dine egne dashboards og skreddersydde rapporter.

Vi er ansvarlige for den løpende håndteringen av data samt utarbeidelsen av rapporteringen. Dette gir dere mer tid til kjernevirksomheten, og dere vil få den høyeste kvalitet innen rapportering.

Bruker dere også mye tid på å lage en oversikt over investeringene?

Pensjonskasser har vanligvis mange forskjellige investeringsaktiviteter å holde kontroll på. Kanskje du kjenner deg igjen på at det er utfordrende og ikke minst tidskrevende å få en samlet oversikt over investeringene innen de mange aktivaklassene og hos flere forskjellige kapitalforvaltere.

Styrk deres infrastruktur med vår markedsledende rapporteringsplattform

Med vår multi-asset og multi-currency plattform får pensjonskassen deres en sterk infrastruktur som gir deg full oversikt over alle deres investeringsaktiviteter og gjør det mulig å administrere risikonivået deres på best mulig måte.

Vi konsoliderer rapporteringen deres på tvers av alle kapitalforvaltere, porteføljer, valutaer og aktivaklasser – og dette gjelder både likvide og illikvide eiendeler. Hvis dere har flere juridiske enheter kan vi rapportere på både de enkelte enhetene og som en konsolidert oversikt.

Alt samles på ett sted – i vår intuitive og dynamiske kundeportal. Her kan du både få rask oversikt og fordype deg i detaljene med vårt Business Intelligence-verktøy, akkurat som du enkelt og raskt kan designe dine egne dashboards og skreddersydde rapporter.

Vi er ansvarlige for den løpende håndteringen av data samt utarbeidelsen av rapporteringen. Dette gir dere mer tid til kjernevirksomheten, og dere vil få den høyeste kvalitet innen rapportering.

Bruker dere også mye tid på å lage en oversikt over investeringene?

Pensjonskasser har vanligvis mange forskjellige investeringsaktiviteter å holde kontroll på. Kanskje du kjenner deg igjen på at det er utfordrende og ikke minst tidskrevende å få en samlet oversikt over investeringene innen de mange aktivaklassene og hos flere forskjellige kapitalforvaltere.

Styrk deres infrastruktur med vår markedsledende rapporteringsplattform

Med vår multi-asset og multi-currency plattform får pensjonskassen deres en sterk infrastruktur som gir deg full oversikt over alle deres investeringsaktiviteter og gjør det mulig å administrere risikonivået deres på best mulig måte.

Vi konsoliderer rapporteringen deres på tvers av alle kapitalforvaltere, porteføljer, valutaer og aktivaklasser – og dette gjelder både likvide og illikvide eiendeler. Hvis dere har flere juridiske enheter kan vi rapportere på både de enkelte enhetene og som en konsolidert oversikt.

Alt samles på ett sted – i vår intuitive og dynamiske kundeportal. Her kan du både få rask oversikt og fordype deg i detaljene med vårt Business Intelligence-verktøy, akkurat som du enkelt og raskt kan designe dine egne dashboards og skreddersydde rapporter.

Vi er ansvarlige for den løpende håndteringen av data samt utarbeidelsen av rapporteringen. Dette gir dere mer tid til kjernevirksomheten, og dere vil få den høyeste kvalitet innen rapportering.

Har du spesielle ønsker og behov når det gjelder din finansielle rapportering?

Et profesjonelt oppsett er ofte preget av komplekse rapporteringsbehov, men det tar lang tid å samle inn data fra ulike forvaltere og porteføljer, sortere dem og sette dem sammen for den optimale oversikten over investeringene. Og man risikerer å gjøre feil underveis.

Få maksimal innsikt i investeringene deres med minimalt tidsforbruk

Hos oss får du en fullt fleksibel rapporteringsløsning med enkel tilgang til akkurat de nøkkeltallene som er viktige for dere.

Du får en 100% skreddersydd oversikt over investeringene deres innenfor områdene: avkastning, risiko og kostnader. Vi klargjør også gjerne dine konsoliderte data slik at de er tilgjengelige i deres egen database.

Når vi utarbeider den skreddersydde rapporteringen deres, får dere den høyeste datakvaliteten i rapporteringen, maksimal innsikt i investeringene deres og ikke minst en verdifull tidsbesparelse som du kan bruke på kjerneoppgavene dine.

Alt i alt får dere et solid beslutningsgrunnlag basert på data av høyeste kvalitet.

Har du spesielle ønsker og behov når det gjelder din finansielle rapportering?

Et profesjonelt oppsett er ofte preget av komplekse rapporteringsbehov, men det tar lang tid å samle inn data fra ulike forvaltere og porteføljer, sortere dem og sette dem sammen for den optimale oversikten over investeringene. Og man risikerer å gjøre feil underveis.

Få maksimal innsikt i investeringene deres med minimalt tidsforbruk

Hos oss får du en fullt fleksibel rapporteringsløsning med enkel tilgang til akkurat de nøkkeltallene som er viktige for dere.

Du får en 100% skreddersydd oversikt over investeringene deres innenfor områdene: avkastning, risiko og kostnader. Vi klargjør også gjerne dine konsoliderte data slik at de er tilgjengelige i deres egen database.

Når vi utarbeider den skreddersydde rapporteringen deres, får dere den høyeste datakvaliteten i rapporteringen, maksimal innsikt i investeringene deres og ikke minst en verdifull tidsbesparelse som du kan bruke på kjerneoppgavene dine.

Alt i alt får dere et solid beslutningsgrunnlag basert på data av høyeste kvalitet.

Har du spesielle ønsker og behov når det gjelder din finansielle rapportering?

Et profesjonelt oppsett er ofte preget av komplekse rapporteringsbehov, men det tar lang tid å samle inn data fra ulike forvaltere og porteføljer, sortere dem og sette dem sammen for den optimale oversikten over investeringene. Og man risikerer å gjøre feil underveis.

Få maksimal innsikt i investeringene deres med minimalt tidsforbruk

Hos oss får du en fullt fleksibel rapporteringsløsning med enkel tilgang til akkurat de nøkkeltallene som er viktige for dere.

Du får en 100% skreddersydd oversikt over investeringene deres innenfor områdene: avkastning, risiko og kostnader. Vi klargjør også gjerne dine konsoliderte data slik at de er tilgjengelige i deres egen database.

Når vi utarbeider den skreddersydde rapporteringen deres, får dere den høyeste datakvaliteten i rapporteringen, maksimal innsikt i investeringene deres og ikke minst en verdifull tidsbesparelse som du kan bruke på kjerneoppgavene dine.

Alt i alt får dere et solid beslutningsgrunnlag basert på data av høyeste kvalitet.

Har du spesielle ønsker og behov når det gjelder din finansielle rapportering?

Et profesjonelt oppsett er ofte preget av komplekse rapporteringsbehov, men det tar lang tid å samle inn data fra ulike forvaltere og porteføljer, sortere dem og sette dem sammen for den optimale oversikten over investeringene. Og man risikerer å gjøre feil underveis.

Få maksimal innsikt i investeringene deres med minimalt tidsforbruk

Hos oss får du en fullt fleksibel rapporteringsløsning med enkel tilgang til akkurat de nøkkeltallene som er viktige for dere.

Du får en 100% skreddersydd oversikt over investeringene deres innenfor områdene: avkastning, risiko og kostnader. Vi klargjør også gjerne dine konsoliderte data slik at de er tilgjengelige i deres egen database.

Når vi utarbeider den skreddersydde rapporteringen deres, får dere den høyeste datakvaliteten i rapporteringen, maksimal innsikt i investeringene deres og ikke minst en verdifull tidsbesparelse som du kan bruke på kjerneoppgavene dine.

Alt i alt får dere et solid beslutningsgrunnlag basert på data av høyeste kvalitet.

“Med Hemontos løsning har vi fått oversikt og tar våre beslutninger på et godt grunnlag.”
”Gjennom samarbeidet med Hemonto har vi fått tilgang til en helhetlig og detaljert oversikt over utviklingen av kommunens finansielle eiendeler, samt et kvalifisert grunnlag for en vurdering av våre kapitalforvalteres resultater.”

“Med Hemontos løsning har vi fått oversikt og tar våre beslutninger på et godt grunnlag.”

”Gjennom samarbeidet med Hemonto har vi fått tilgang til en helhetlig og detaljert oversikt over utviklingen av kommunens finansielle eiendeler, samt et kvalifisert grunnlag for en vurdering av våre kapitalforvalteres resultater.”

“Med Hemontos løsning har vi fått oversikt og tar våre beslutninger på et godt grunnlag.”
”Gjennom samarbeidet med Hemonto har vi fått tilgang til en helhetlig og detaljert oversikt over utviklingen av kommunens finansielle eiendeler, samt et kvalifisert grunnlag for en vurdering av våre kapitalforvalteres resultater.”
“Med Hemontos løsning har vi fått oversikt og tar våre beslutninger på et godt grunnlag.”
”Gjennom samarbeidet med Hemonto har vi fått tilgang til en helhetlig og detaljert oversikt over utviklingen av kommunens finansielle eiendeler, samt et kvalifisert grunnlag for en vurdering av våre kapitalforvalteres resultater.”
Bruker dere dyrebar tid på tunge administrative oppgaver?

Data management, administrasjon, regnskap og kontroll er alle viktige oppgaver, men de er også oppgaver som krever mye tid – og er ofte forbundet med tunge systemer som er dyre i drift.

Få mer tid til kjerneoppgavene dine og reduser back office kostnadene

Hemonto fungerer som deres outsourcede finansavdeling. Vi tar os av all data management og dere får tildelt deres eget dedikerte team som kontrollerer kvaliteten på dataene vi bruker i deres rapportering.

Vi klarer alt fra løpende avstemming av kontoer og depoter til bokføring og utarbeidelse av regnskaper for kapitalforvaltningen og den pågående dialogen med revisor.

Dette gir deg mer tid til andre verdiskapende aktiviteter samtidig som du reduserer back office kostnadene.

Vi skalerer raskt og fleksibelt administrasjonen når det skjer endringer i investeringsaktivitetene. Du er dermed garantert en fremtidssikker løsning som kan skaleres i takt med deres behov.

Bruker dere dyrebar tid på tunge administrative oppgaver?

Data management, administrasjon, regnskap og kontroll er alle viktige oppgaver, men de er også oppgaver som krever mye tid – og er ofte forbundet med tunge systemer som er dyre i drift.

Få mer tid til kjerneoppgavene dine og reduser back office kostnadene

Hemonto fungerer som deres outsourcede finansavdeling. Vi tar os av all data management og dere får tildelt deres eget dedikerte team som kontrollerer kvaliteten på dataene vi bruker i deres rapportering.

Vi klarer alt fra løpende avstemming av kontoer og depoter til bokføring og utarbeidelse av regnskaper for kapitalforvaltningen og den pågående dialogen med revisor.

Dette gir deg mer tid til andre verdiskapende aktiviteter samtidig som du reduserer back office kostnadene.

Vi skalerer raskt og fleksibelt administrasjonen når det skjer endringer i investeringsaktivitetene. Du er dermed garantert en fremtidssikker løsning som kan skaleres i takt med deres behov.

Bruker dere dyrebar tid på tunge administrative oppgaver?

Data management, administrasjon, regnskap og kontroll er alle viktige oppgaver, men de er også oppgaver som krever mye tid – og er ofte forbundet med tunge systemer som er dyre i drift.

Få mer tid til kjerneoppgavene dine og reduser back office kostnadene

Hemonto fungerer som deres outsourcede finansavdeling. Vi tar os av all data management og dere får tildelt deres eget dedikerte team som kontrollerer kvaliteten på dataene vi bruker i deres rapportering.

Vi klarer alt fra løpende avstemming av kontoer og depoter til bokføring og utarbeidelse av regnskaper for kapitalforvaltningen og den pågående dialogen med revisor.

Dette gir deg mer tid til andre verdiskapende aktiviteter samtidig som du reduserer back office kostnadene.

Vi skalerer raskt og fleksibelt administrasjonen når det skjer endringer i investeringsaktivitetene. Du er dermed garantert en fremtidssikker løsning som kan skaleres i takt med deres behov.

Bruker dere dyrebar tid på tunge administrative oppgaver?

Data management, administrasjon, regnskap og kontroll er alle viktige oppgaver, men de er også oppgaver som krever mye tid – og er ofte forbundet med tunge systemer som er dyre i drift.

Få mer tid til kjerneoppgavene dine og reduser back office kostnadene

Hemonto fungerer som deres outsourcede finansavdeling. Vi tar os av all data management og dere får tildelt deres eget dedikerte team som kontrollerer kvaliteten på dataene vi bruker i deres rapportering.

Vi klarer alt fra løpende avstemming av kontoer og depoter til bokføring og utarbeidelse av regnskaper for kapitalforvaltningen og den pågående dialogen med revisor.

Dette gir deg mer tid til andre verdiskapende aktiviteter samtidig som du reduserer back office kostnadene.

Vi skalerer raskt og fleksibelt administrasjonen når det skjer endringer i investeringsaktivitetene. Du er dermed garantert en fremtidssikker løsning som kan skaleres i takt med deres behov.

En av våre kjernekompetanser er å gi konsolidert finansiell rapportering. Vi håndterer mer enn 250.000 transaksjoner per år og overvåker samlet set investeringer for over 250 milliarder kroner for våre kunder.
En av våre kjernekompetanser er å gi konsolidert finansiell rapportering. Vi håndterer mer enn 250.000 transaksjoner per år og overvåker samlet set investeringer for over 250 milliarder kroner for våre kunder.
En av våre kjernekompetanser er å gi konsolidert finansiell rapportering. Vi håndterer mer enn 250.000 transaksjoner per år og overvåker samlet set investeringer for over 250 milliarder kroner for våre kunder.
En av våre kjernekompetanser er å gi konsolidert finansiell rapportering. Vi håndterer mer enn 250.000 transaksjoner per år og overvåker samlet set investeringer for over 250 milliarder kroner for våre kunder.
Er du lei av gamle porteføljestyringssystemer?

Mange pensjonskasser bruker gamle porteføljestyringssystemer som ikke holder tritt med utviklingen, og det kan være vanskelig å utarbeide finansielle rapporter i et system som ikke imøtekommer deres behov.

Få en state-of-the-art rapporteringstjeneste i konstant utvikling

Vi kombinerer teknologi og mennesker for å tilby en state-of-the-art rapporteringstjeneste.

Med konstant utvikling av vår software i vår utviklingsavdeling Hemonto LAB, sørger vi for at plattformen hele tiden holder seg tritt med morgendagens teknologi.

Alt i alt får du en effektiv og pålitelig løsning som skaper full gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen, styrker deres finansielle beslutningsgrunnlag og øker effektiviteten hos pensjonskassen.

Er du lei av gamle porteføljestyringssystemer?

Mange pensjonskasser bruker gamle porteføljestyringssystemer som ikke holder tritt med utviklingen, og det kan være vanskelig å utarbeide finansielle rapporter i et system som ikke imøtekommer deres behov.

Få en state-of-the-art rapporteringstjeneste i konstant utvikling

Vi kombinerer teknologi og mennesker for å tilby en state-of-the-art rapporteringstjeneste.

Med konstant utvikling av vår software i vår utviklingsavdeling Hemonto LAB, sørger vi for at plattformen hele tiden holder seg tritt med morgendagens teknologi.

Alt i alt får du en effektiv og pålitelig løsning som skaper full gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen, styrker deres finansielle beslutningsgrunnlag og øker effektiviteten hos pensjonskassen.

Er du lei av gamle porteføljestyringssystemer?

Mange pensjonskasser bruker gamle porteføljestyringssystemer som ikke holder tritt med utviklingen, og det kan være vanskelig å utarbeide finansielle rapporter i et system som ikke imøtekommer deres behov.

Få en state-of-the-art rapporteringstjeneste i konstant utvikling

Vi kombinerer teknologi og mennesker for å tilby en state-of-the-art rapporteringstjeneste.

Med konstant utvikling av vår software i vår utviklingsavdeling Hemonto LAB, sørger vi for at plattformen hele tiden holder seg tritt med morgendagens teknologi.

Alt i alt får du en effektiv og pålitelig løsning som skaper full gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen, styrker deres finansielle beslutningsgrunnlag og øker effektiviteten hos pensjonskassen.

Er du lei av gamle porteføljestyringssystemer?

Mange pensjonskasser bruker gamle porteføljestyringssystemer som ikke holder tritt med utviklingen, og det kan være vanskelig å utarbeide finansielle rapporter i et system som ikke imøtekommer deres behov.

Få en state-of-the-art rapporteringstjeneste i konstant utvikling

Vi kombinerer teknologi og mennesker for å tilby en state-of-the-art rapporteringstjeneste.

Med konstant utvikling av vår software i vår utviklingsavdeling Hemonto LAB, sørger vi for at plattformen hele tiden holder seg tritt med morgendagens teknologi.

Alt i alt får du en effektiv og pålitelig løsning som skaper full gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen, styrker deres finansielle beslutningsgrunnlag og øker effektiviteten hos pensjonskassen.

Vil du vite mer om våre løsninger?
Vil du vite mer om våre løsninger?
Vil du vite mer om våre løsninger?
Vil du vite mer om våre løsninger?
Alexander Bjoergan

Alexander Bjørgan 
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander Bjoergan

Alexander Bjørgan 
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander Bjoergan

Alexander Bjørgan 
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Henning Svane

Alexander Bjørgan 
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo