Skip to content
Porteføljestyring er profesjonell forvaltning av din formue

Formues- og kapitalforvaltning betegnes på moderne norsk som porteføljestyring og typisk vil det ikke være forskjell på hva som menes med de ulike begrepene. Porteføljestyring er derfor et begrep for profesjonell forvaltning av formuer og det eksisterer et bredt spekter av betegnelser som dekker over nettopp dette. I samme kategori finnes for eksempel porteføljeforvaltning. Formålet er å optimalisere utviklingen in din formue i overensstemmelse med enkelte avtalte rammer, slik som risikoprofil, aktivklasser, tidshorisont og avkastningsmål. Les mer om formuesforvaltning her.

Hemonto kundeportal laptop
Hemonto kundeportal laptop
Porteføljestyring er profesjonell forvaltning av din formue

Formues- og kapitalforvaltning betegnes på moderne norsk som porteføljestyring og typisk vil det ikke være forskjell på hva som menes med de ulike begrepene. Porteføljestyring er derfor et begrep for profesjonell forvaltning av formuer og det eksisterer et bredt spekter av betegnelser som dekker over nettopp dette. I samme kategori finnes for eksempel porteføljeforvaltning. Formålet er å optimalisere utviklingen in din formue i overensstemmelse med enkelte avtalte rammer, slik som risikoprofil, aktivklasser, tidshorisont og avkastningsmål. Les mer om formuesforvaltning her.

Hemonto kundeportal
Hemonto tilbyr ikke porteføljestyring. I stedet holder vi et øye med de som gjør det.

Når du gjennom porteføljestyring lar andre få fullmakt til å investere dine penger, er det viktig at du både velger de rette forvalterne og stadig foretar en evaluering av resultatene de leverer slik at din formue også er sikret i framtiden. Det er viktig for oss å understreke at vi hos Hemonto ikke tilbyr tjenester innenfor porteføljestyring. Vi er ikke interesserte i å investere din formue eller selge deg bestemte investeringsprodukter. I stedet holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner og fri av interessekonflikter når vi overvåker utviklingen i din formue eller gir deg rådgivning.

Hemonto tilbyr ikke porteføljestyring. I stedet holder vi et øye med de som gjør det.

Når du gjennom porteføljestyring lar andre få fullmakt til å investere dine penger, er det viktig at du både velger de rette forvalterne og stadig foretar en evaluering av resultatene de leverer slik at din formue også er sikret i framtiden. Det er viktig for oss å understreke at vi hos Hemonto ikke tilbyr tjenester innenfor porteføljestyring. Vi er ikke interesserte i å investere din formue eller selge deg bestemte investeringsprodukter. I stedet holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner og fri av interessekonflikter når vi overvåker utviklingen i din formue eller gir deg rådgivning.

Hemonto kundeportal
Alexander-Bjoergan
Ønsker du å få et bedre oversikt over utviklingen i dine investeringer?
La meg vise deg hvordan vår rapportering kan skape verdi for deg.

Alexander Bjørgan, Head of Sales, Norge
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Ønsker du å få et bedre oversikt over utviklingen i dine investeringer?
La meg vise deg hvordan vår rapportering kan skape verdi for deg.

Alexander Bjørgan 
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan
Porteføljestyring og avkastning

Når du investerer gjennom en kapitalforvalter er det deres ansvar å levere en konkurransedyktig avkastning. Avkastningen er en beregning av om du oppnår gevinst eller tap på dine investeringer. I grove trekk bestemmes din avkastning av kursutviklingen i de verdipapirene som dine forvaltere investerer i, pluss renter (ved obligasjonsinvesteringer) og utbyttebetaling (ved enkelte aksjeinvesteringer), minus kostnader i forbindelse med forvaltningen. I tillegg kommer kursgevinster- og tap ved valutakursendringer dersom din forvalter investerer i utenlandske verdipapirer eller har frie midler plassert direkte i en valuta. Enkelte forvaltere investerer også i mere eksotiske produkter som for eksempel derivater eller alternative investeringer.

risiko-forvalter
Porteføljestyring og avkastning

Når du investerer gjennom en kapitalforvalter er det deres ansvar å levere en konkurransedyktig avkastning. Avkastningen er en beregning av om du oppnår gevinst eller tap på dine investeringer. I grove trekk bestemmes din avkastning av kursutviklingen i de verdipapirene som dine forvaltere investerer i, pluss renter (ved obligasjonsinvesteringer) og utbyttebetaling (ved enkelte aksjeinvesteringer), minus kostnader i forbindelse med forvaltningen. I tillegg kommer kursgevinster- og tap ved valutakursendringer dersom din forvalter investerer i utenlandske verdipapirer eller har frie midler plassert direkte i en valuta. Enkelte forvaltere investerer også i mere eksotiske produkter som for eksempel derivater eller alternative investeringer.

risiko-forvalter
Feil som ikke blir oppdaget, kan koste deg dyrt

Det er uunngåelig at feil skjer innimellom – også hos dine banker og kapitalforvaltere. Det er naturlig når mennesker og IT jobber sammen. Men selv en liten feil kan koste dyrt dersom du investerer for millionbeløp. Uansett om det er snakk om krav av gebyrer som ikke stemmer med kontrakter eller feil i kickbacks – det vil si feil blant avtalte rabatter på investeringsprodukter – betyr det en lavere avkastning for deg. Vi kontrollerer stadig at dine avtaler med banker og kapitalforvaltere blir overholdt, og rapporterer det hele til deg slik at du kan være trygg på at det er styr på verdiene.

Feil som ikke blir oppdaget, kan koste deg dyrt

Det er uunngåelig at feil skjer innimellom – også hos dine banker og kapitalforvaltere. Det er naturlig når mennesker og IT jobber sammen. Men selv en liten feil kan koste dyrt dersom du investerer for millionbeløp. Uansett om det er snakk om krav av gebyrer som ikke stemmer med kontrakter eller feil i kickbacks – det vil si feil blant avtalte rabatter på investeringsprodukter – betyr det en lavere avkastning for deg. Vi kontrollerer stadig at dine avtaler med banker og kapitalforvaltere blir overholdt, og rapporterer det hele til deg slik at du kan være trygg på at det er styr på verdiene.

uavhengig raadgivning
Porteføljestyring og kostnader

Kostnader er av stor betydning fordi de varierer fra forvalter til forvalter og viktig av alt fordi de blir skjært direkte fra din avkastning. Det er selvsagt viktig å understreke at forvaltere med et høyt kostnadsnivå også naturligvis kan levere en høyere avkastning til deg, sammenlignet med forvaltere med det lavere kostnadsnivå. Det endrer dog ikke at kostnader til syvende og sist reduserer din avkastning. Forvaltningskostnader dekker blant annet over kostnader til styring av porteføljen (management fees) og resultatbaserte honorarer (performance fees) som kun utbetales ved positiv avkastning. I tillegg kommer depotgebyrer, indirekte kostnader og transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av verdipapirer i porteføljen.

Les mer om kostnader rundt kapitalforvaltning her.

uavhengig raadgivning
Porteføljestyring og kostnader

Kostnader er av stor betydning fordi de varierer fra forvalter til forvalter og viktig av alt fordi de blir skjært direkte fra din avkastning. Det er selvsagt viktig å understreke at forvaltere med et høyt kostnadsnivå også naturligvis kan levere en høyere avkastning til deg, sammenlignet med forvaltere med det lavere kostnadsnivå. Det endrer dog ikke at kostnader til syvende og sist reduserer din avkastning. Forvaltningskostnader dekker blant annet over kostnader til styring av porteføljen (management fees) og resultatbaserte honorarer (performance fees) som kun utbetales ved positiv avkastning. I tillegg kommer depotgebyrer, indirekte kostnader og transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av verdipapirer i porteføljen.

Les mer om kostnader rundt kapitalforvaltning her.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Ønsker du å få en avklaring på om du eller din organisasjon kan forvente et høyere utbytte ved hjelp av lavere investeringskostnader og en bedre forvaltning av formuen? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Ønsker du å få en avklaring på om du eller din organisasjon kan forvente et høyere utbytte ved hjelp av lavere investeringskostnader og en bedre forvaltning av formuen? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Logo footer
Hemonto er en uavhengig og erfaren sparringspartner

Hemonto ble stiftet i 2006. Vi overvåker og administrerer i dag mere enn 200 milliarder kroner for våre kunder. Vi er uavhengige av finansielle institusjoner og forsøker ikke å påvirke ditt valg av verdipapirer. I stedet sørger vi for at du har innsikt for å ta de beste investeringsbeslutningene for din formue.

Logo footer
Hemonto er en uavhengig og erfaren sparringspartner

Hemonto ble stiftet i 2006. Vi overvåker og administrerer i dag mere enn 200 milliarder kroner for våre kunder. Vi er uavhengige av finansielle institusjoner og forsøker ikke å påvirke ditt valg av verdipapirer. I stedet sørger vi for at du har innsikt for å ta de beste investeringsbeslutningene for din formue.

Sammen utfordrer vi dine forvaltere

Som et supplement tilbyr vi også å sitte ved bordet under møtene med dine forvaltere. Vi sitter på din side og hjelper deg med å utfordre din forvalter. Vår dype markedsinnsikt og lang erfaring fra overvåking av flere enn 100 milliarder kroner sikrer oss de beste forutsetningene for å vurdere om dine kapitalforvaltere har gjort det bra eller dårlig. Derfor gjør vi også en dyd ut av å foreta en rettferdig og objektiv evaluering av de enkelte forvalteres resultater.

Flere-beregninger-ny
Evaluering af kapitalforvaltere
Sammen utfordrer vi dine forvaltere

Som et supplement tilbyr vi også å sitte ved bordet under møtene med dine forvaltere. Vi sitter på din side og hjelper deg med å utfordre din forvalter. Vår dype markedsinnsikt og lang erfaring fra overvåking av flere enn 100 milliarder kroner sikrer oss de beste forutsetningene for å vurdere om dine kapitalforvaltere har gjort det bra eller dårlig. Derfor gjør vi også en dyd ut av å foreta en rettferdig og objektiv evaluering av de enkelte forvalteres resultater.

Alexander-Bjoergan
Kontakt oss eller la oss kontakte deg for en uforpliktende samtale.

Alexander Bjørgan, Head of Sales, Norge
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Kontakt oss eller la oss kontakte deg for en uforpliktende samtale

Alexander Bjørgan 
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo