Skip to content
Flere-beregninger-ny
Hva er risikostyring?

Et av de viktigste verktøyene for en investor er risikostyring. Risikostyringen skal brukes til å overvåke og å forstå de enkelte risikoene i porteføljen, slik at den er stadig tilpasset den enkeltes risikotoleranse. En komponent av god risikostyring kan f.eks være at det er en balanse i din porteføljes aktivallokering. Det vil si at det er en optimalt vekt av forskjellige aktiver og at den er tilpasset dine risikopreferanser. Mange investorer velger å delegere bort ansvaret for kapitalforvaltning til en porteføljeforvalter, og derfor bør man hele tiden ha styr på sin risiko. Formålet bør alltid være å optimalisere balansen mellom avkastning og risiko. Du kan velge å bruke enten strategisk aktivallokering eller taktisk aktivallokering for å sikre en spredning av dine aktiver på ulike investeringsmuligheter.

Flere-beregninger-ny
Hva er risikostyring?

Et av de viktigste verktøyene for en investor er risikostyring. Risikostyringen skal brukes til å overvåke og å forstå de enkelte risikoene i porteføljen, slik at den er stadig tilpasset den enkeltes risikotoleranse. En komponent av god risikostyring kan f.eks være at det er en balanse i din porteføljes aktivallokering. Det vil si at det er en optimalt vekt av forskjellige aktiver og at den er tilpasset dine risikopreferanser. Mange investorer velger å delegere bort ansvaret for kapitalforvaltning til en porteføljeforvalter, og derfor bør man hele tiden ha styr på sin risiko. Formålet bør alltid være å optimalisere balansen mellom avkastning og risiko. Du kan velge å bruke enten strategisk aktivallokering eller taktisk aktivallokering for å sikre en spredning av dine aktiver på ulike investeringsmuligheter.

Vil du lære mer om forskjellen på strategisk aktivallokering og taktisk aktivallokering?
Vil du lære mer om forskjellen på strategisk aktivallokering og taktisk aktivallokering?
Risikostyring og risikorapportering 

En samlet oversikt over din risiko gir trygghet i et risikofylt marked og innsikt for å svare på eventuelle trusler. Hos Hemonto kan vi gi deg en samlet oversikt over risikoen som dine porteføljer er eksponert for – både hver for seg og som en samlet portefølje på tvers av forvaltere. Det gjelder f.eks eksponeringen på henholdsvis aktivklasser, valuta og sektorer, samt renterisikoen. Vi tilbyr også å passe på at det er balansen i din aktivallokering – og hvis utviklingen er skjev gir vi deg straks beskjed.

Risiko
Risiko
Risikostyring og risikorapportering 

En samlet oversikt over din risiko gir trygghet i et risikofylt marked og innsikt for å svare på eventuelle trusler. Hos Hemonto kan vi gi deg en samlet oversikt over risikoen som dine porteføljer er eksponert for – både hver for seg og som en samlet portefølje på tvers av forvaltere. Det gjelder f.eks eksponeringen på henholdsvis aktivklasser, valuta og sektorer, samt renterisikoen. Vi tilbyr også å passe på at det er balansen i din aktivallokering – og hvis utviklingen er skjev gir vi deg straks beskjed.

Hemonto kundeportal laptop
Sammenhengen mellom avkastning og risiko

Vi regner ut risikoen på din samlede portefølje – uansett hvor mange og hvilke forvaltere du bruker. På denne måten kan vi gi deg et unikt innblikk i din samlede risiko, og vi hjelper deg også med å forklare det på en måte som er enkelt å forstå. Vi viser også den risikojusterte avkastningen slik at du får innsikt i sammenhengen mellom din avkastning og din risiko.

Den risikojusterte avkastningen viser hvor stor avkastning den enkelte portefølje har gitt, etter at den er justert for den risikoen den har påtatt seg. Typisk forventes det at investeringer med høyere risiko gir større avkastning for å kompensere investoren. Derfor kan du bruke den risikojusterte avkastningen til å vurdere om du blir tilstrekkelig kompensert for den risikoen som du har påtatt deg.

Som et supplement til den risikojusterte avkastningen kan vi også beregne mere avanserte risikomål på tvers av din formue, som for eksempel value-at-risk, expected shortfall og max drawdown. Felles for disse risikomålene er at vi forsøker å sette tall på din risiko, slik at du kan få en retningslinje på tvers av din formue. Les mer om risikoanalyse her.

Hemonto kundeportal laptop
Sammenhengen mellom avkastning og risiko

Vi regner ut risikoen på din samlede portefølje – uansett hvor mange og hvilke forvaltere du bruker. På denne måten kan vi gi deg et unikt innblikk i din samlede risiko, og vi hjelper deg også med å forklare det på en måte som er enkelt å forstå. Vi viser også den risikojusterte avkastningen slik at du får innsikt i sammenhengen mellom din avkastning og din risiko.

Den risikojusterte avkastningen viser hvor stor avkastning den enkelte portefølje har gitt, etter at den er justert for den risikoen den har påtatt seg. Typisk forventes det at investeringer med høyere risiko gir større avkastning for å kompensere investoren. Derfor kan du bruke den risikojusterte avkastningen til å vurdere om du blir tilstrekkelig kompensert for den risikoen som du har påtatt deg.

Som et supplement til den risikojusterte avkastningen kan vi også beregne mere avanserte risikomål på tvers av din formue, som for eksempel value-at-risk, expected shortfall og max drawdown. Felles for disse risikomålene er at vi forsøker å sette tall på din risiko, slik at du kan få en retningslinje på tvers av din formue. Les mer om risikoanalyse her.

Rasmus Lund Madsen
Slik kan risikorapporteringen vår skape verdi for deg.
Kontakt meg for en uforpliktende demonstrasjon.

Rasmus Lund Madsen, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Slik kan risikorapporteringen vår skape verdi for deg
Kontakt meg for en uforpliktende demonstrasjon.

Rasmus Lund Madsen
Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen
Få oversikt med en risikovurdering

Risikovurdering handler om vurdering av risiko i forbindelse med investeringsaktiviteter. For å vurdere en porteføljes risiko kan man bruke et bredt spektrum av nøkkeltall. Hos Hemonto har vi et stort fokus på å kommunisere risiko på en måte som er lett å forstå. Det kan være vanskelig fordi risiko ofte er abstrakt. Når vi lager en risikovurdering, forsøker vi derfor å sette tall på i kroner og øre, så du får noe til å forholde deg i.

Når man lager en risikovurdering, er det ikke nok å bare se på sin såkalte «markedsrisiko». En god risikovurdering forholder seg til alle disse risikoelementene, men det er naturligvis noen som vil være mere relevante enn andre, basert på den porteføljen som skal analyseres.

Det finnes mange andre risikoelementer, som for eksempel:

  • Kredittrisiko
  • Likviditetsrisiko
  • Operativ risiko
  • Omdømme- og strategisk risiko
  • Modellrisiko
  • Performance risiko
  • Makrorisiko
  • Regulativ risiko
  • ESG-risiko
Få oversikt med en risikovurdering

Risikovurdering handler om vurdering av risiko i forbindelse med investeringsaktiviteter. For å vurdere en porteføljes risiko kan man bruke et bredt spektrum av nøkkeltall. Hos Hemonto har vi et stort fokus på å kommunisere risiko på en måte som er lett å forstå. Det kan være vanskelig fordi risiko ofte er abstrakt. Når vi lager en risikovurdering, forsøker vi derfor å sette tall på i kroner og øre, så du får noe til å forholde deg i.

Når man lager en risikovurdering, er det ikke nok å bare se på sin såkalte «markedsrisiko». En god risikovurdering forholder seg til alle disse risikoelementene, men det er naturligvis noen som vil være mere relevante enn andre, basert på den porteføljen som skal analyseres.

Det finnes mange andre risikoelementer, som for eksempel:

Kredittrisiko
Likviditetsrisiko
Operativ risiko
Omdømme- og strategisk risiko
Modellrisiko
Performance risiko
Makrorisiko
Regulativ risiko
ESG-risiko

Vil du lese mer om løsningen vår?
Vil du lese mer om løsningen vår?

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo