Skip to content
Flere-beregninger-ny
Hvad er risikostyring?

Et af de vigtigste værktøjer for en investor er risikostyring. Risikostyringen skal anvendes til at overvåge og forstå de enkelte risici i porteføljen, så den hele tiden er tilpasset den enkeltes risikoappetit.  En komponent af god risikostyring kan f.eks. være, at der er balance i din porteføljes aktivallokering. Det vil sige, at der er en optimal vægt af forskellige aktiver, og at den er tilpasset dine risikopræferencer. Mange investorer vælger at uddelegere ansvaret for kapitalforvaltning til en porteføljeforvalter, men derfor skal man stadig have styr på sin risiko. Formålet bør altid være at optimere balancen mellem afkast og risiko. Du kan vælge at bruge enten strategisk aktivallokering eller taktisk aktivallokering for at sikre en spredning af dine aktiver på forskellige investeringsmuligheder.

Flere-beregninger-ny
Hvad er risikostyring?

Et af de vigtigste værktøjer for en investor er risikostyring. Risikostyringen skal anvendes til at overvåge og forstå de enkelte risici i porteføljen, så den hele tiden er tilpasset den enkeltes risikoappetit.  En komponent af god risikostyring kan f.eks. være, at der er balance i din porteføljes aktivallokering. Det vil sige, at der er en optimal vægt af forskellige aktiver, og at den er tilpasset dine risikopræferencer. Mange investorer vælger at uddelegere ansvaret for kapitalforvaltning til en porteføljeforvalter, men derfor skal man stadig have styr på sin risiko. Formålet bør altid være at optimere balancen mellem afkast og risiko. Du kan vælge at bruge enten strategisk aktivallokering eller taktisk aktivallokering for at sikre en spredning af dine aktiver på forskellige investeringsmuligheder.

Vil du vide mere om forskellene på strategisk aktivallokering og taktisk aktivallokering?
Vil du vide mere om forskellene på strategisk aktivallokering og taktisk aktivallokering?
Risikostyring og risikorapportering 

Et samlet overblik over din risiko giver tryghed i et risikofyldt marked og indsigt til at reagere på eventuelle trusler. Hos Hemonto kan vi give dig et samlet overblik over den risiko, som dine porteføljer er eksponeret for – både hver for sig og som én samlet portefølje på tværs af forvaltere. Det gælder f.eks. eksponeringen på henholdsvis aktivklasser, valuta og sektorer samt renterisikoen. Vi tilbyder også at holde øje med, at der er balance i din aktivallokering – og hvis udviklingen er skæv, giver vi dig straks besked.

Risiko
Risiko
Risikostyring og risikorapportering 

Et samlet overblik over din risiko giver tryghed i et risikofyldt marked og indsigt til at reagere på eventuelle trusler. Hos Hemonto kan vi give dig et samlet overblik over den risiko, som dine porteføljer er eksponeret for – både hver for sig og som én samlet portefølje på tværs af forvaltere. Det gælder f.eks. eksponeringen på henholdsvis aktivklasser, valuta og sektorer samt renterisikoen. Vi tilbyder også at holde øje med, at der er balance i din aktivallokering – og hvis udviklingen er skæv, giver vi dig straks besked.

Hemonto kundeportal laptop
Sammenhæng mellem afkast og risiko

Vi opgør risikoen på din samlede portefølje – uanset hvor mange og hvilke forvaltere du anvender. På den måde kan vi give dig et unikt indblik i din samlede risiko, og vi hjælper også med at forklare det på en måde, så det er til at forstå. Vi opstiller også det risikojusterede afkast, så du får indsigt i sammenhængen mellem dit afkast og din risiko.

Det risikojusterede afkast viser, hvor stort afkast den enkelte portefølje har givet, når der justeres for den påtagne risiko. Typisk forventes det, at mere risikofyldte investeringer giver et højere afkast for at kompensere investoren. Derfor kan du anvende det risikojusterede afkast til at vurdere, om du bliver tilstrækkeligt kompenseret for den risiko, du har påtaget dig.

Som et supplement til det risikojusterede afkast kan vi også beregne mere avancerede risikomål på tværs af din formue, såsom value-at-risk, expected shortfall og max drawdown. Fælles for disse risikomål er, at vi forsøger at sætte tal på din risiko, så du kan få en rettesnor på tværs af din formue. Læs mere om risikoanalyse her.

Hemonto kundeportal laptop
Sammenhæng mellem afkast og risiko

Vi opgør risikoen på din samlede portefølje – uanset hvor mange og hvilke forvaltere du anvender. På den måde kan vi give dig et unikt indblik i din samlede risiko, og vi hjælper også med at forklare det på en måde, så det er til at forstå. Vi opstiller også det risikojusterede afkast, så du får indsigt i sammenhængen mellem dit afkast og din risiko.

Det risikojusterede afkast viser, hvor stort afkast den enkelte portefølje har givet, når der justeres for den påtagne risiko. Typisk forventes det, at mere risikofyldte investeringer giver et højere afkast for at kompensere investoren. Derfor kan du anvende det risikojusterede afkast til at vurdere, om du bliver tilstrækkeligt kompenseret for den risiko, du har påtaget dig.

Som et supplement til det risikojusterede afkast kan vi også beregne mere avancerede risikomål på tværs af din formue, såsom value-at-risk, expected shortfall og max drawdown. Fælles for disse risikomål er, at vi forsøger at sætte tal på din risiko, så du kan få en rettesnor på tværs af din formue. Læs mere om risikoanalyse her.

Rasmus Lund Madsen
Sådan kan vores risikorapportering skabe værdi for dig
Kontakt mig endelig for en uforpligtende demonstration.

Rasmus Lund Madsen, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Sådan kan vores risikorapportering skabe værdi for dig
Kontakt mig endelig for en uforpligtende demonstration.

Rasmus Lund Madsen, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen
Få overblik med en risikovurdering

Risikovurdering omhandler vurdering af risici i forbindelse med investeringsaktiviteter. Til at vurdere en porteføljes risiko kan man anvende en bred vifte af risikonøgletal. Hos Hemonto har vi et stort fokus på at kommunikere risiko på en måde, så det er til at forstå. Det kan være svært, da risiko ofte er abstrakt. Når vi laver en risikovurdering, forsøger vi derfor at sætte tal på i kroner og ører, så du får noget at forholde dig til.

Når man laver en risikovurdering, er det ikke nok bare at kigge på sin såkaldte ”markedsrisiko”. En god risikovurdering forholder sig til alle disse risikoelementer, men der er naturligvis nogle, som vil være mere relevante end andre baseret på den portefølje, som der analyseres.

Der findes mange andre risikoelementer, såsom:

 • Kreditrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Operationel risiko
 • Omdømme og strategisk risiko
 • Modelrisiko
 • Performance risiko
 • Makrorisiko
 • Regulativ risiko
 • ESG-risiko
Få overblik med en risikovurdering

Risikovurdering omhandler vurdering af risici i forbindelse med investeringsaktiviteter. Til at vurdere en porteføljes risiko kan man anvende en bred vifte af risikonøgletal. Hos Hemonto har vi et stort fokus på at kommunikere risiko på en måde, så det er til at forstå. Det kan være svært, da risiko ofte er abstrakt. Når vi laver en risikovurdering, forsøger vi derfor at sætte tal på i kroner og ører, så du får noget at forholde dig til.

Når man laver en risikovurdering, er det ikke nok bare at kigge på sin såkaldte ”markedsrisiko”. En god risikovurdering forholder sig til alle disse risikoelementer, men der er naturligvis nogle, som vil være mere relevante end andre baseret på den portefølje, som der analyseres.

Der findes mange andre risikoelementer, såsom:

 • Kreditrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Operationel risiko
 • Omdømme og strategisk risiko
 • Modelrisiko
 • Performance risiko
 • Makrorisiko
 • Regulativ risiko
 • ESG-risiko
Vil du læse mere om vores løsning?
Vil du læse mere om vores løsning?

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60, 5. sal
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Ny banegårdsgade 55
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53, 3. sal
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60, 5. sal
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Ny banegårdsgade 55
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53, 3. sal
NO-0279 Oslo