VÄRDEPAPPER SKA FÖRVALTAS SOM ETT PROFESSIONELLT FÖRETAG

ÖVERBLICK

Nyckeln till framgång är överblick, och med HEMONTO-lösningen får du dagligen en samlad överblick över utvecklingen i dina värdepapper oavsett antalet banker och kapitalförvaltare

STABILITET

Du får maximal frihet att välja dina kapitalförvaltare – både nationellt och globalt. En flexibilitet som bidrar till att sprida risken och säkerställa en mer stabil avkastning år efter år

TRYGGHET

Med vår lösning får du en oberoende och konfidentiell samarbetspartner, som arbetar med säkerhet och diskretion på högsta nivå

FRIHET

Du slipper all administration med bilagor, avstämningar och redovisning, som ersätts med professionell avkastningsrapportering, riskhantering och controlling

FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER

I princip är det ingen skillnad mellan att hantera ett företag och värdepapper. Nyckeln till framgång är överblick och ett starkt beslutsunderlag. Med HEMONTO-lösningen får du ett professionellt ledningsverktyg för att hantera dina värdepapper.

Vår erfarenhet visar att uppdelning av funktionerna skapar resultat, och vår kärnkompetens är att tillhandahålla marknadsledande ekonomisk rapportering.

Med vår lösning får du en oberoende och konfidentiell samarbetspartner med starka kompetenser inom förvaltning av värdepapper.

"Vårt oberoende är din säkerhet"                  

     

Henning Svane 
Founder

             

DINA FÖRDELAR

  • Daglig e-post med alla nyckeltal
  • Riskhantering
  • Skräddarsydd rapportering
  • Kostnadsbesparingar
  • Ingen administration
  • Redovisning till revisor
  • Consulting